W związku z otrzymanymi rezygnacjami dotyczącymi podjęcia nauki w naszej Szkole przez osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i naboru na rok szkolny 2020/21, poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do rozpoczęcia służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, a znajdujących się do tej pory na liście rezerwowej.

Lista wstęnie zakwalifikowanych lista rezerwowa