31 sierpnia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)    prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,
2)    prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),
3)    realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,
4)    wspólne ćwiczenia praktyczne,
5)    wymianę doświadczeń,
6)    publikowanie materiałów szkoleniowych,
7)    udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

 Opracowanie: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie


Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.

Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)   prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,

2)   prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),

3)   realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,

4)   wspólne ćwiczenia praktyczne,

5)   wymianę doświadczeń,

6)   publikowanie materiałów szkoleniowych,

7)   udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

Opracował: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie