W świadomości Polaków pierwszy dzień września ma różne konotacje. W tym roku koncentracja uwagi na historycznych wydarzeniach związanych z obchodami 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w szczególny sposób dzielona jest z ponad 4,6 miliona uczniów rozpoczynających naukę w ok. 22 tys. szkół.

W grupie 190 tys. słuchaczy szkół policealnych znalazło się także 91 osób, w tym trzy panie, które dzisiaj rozpoczną służbę kandydacką w naszej Szkole. Przygoda z pożarniczym kształceniem rozpoczęła się dla nich od pobrania sortów mundurowych, szkolenia stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz wypełnienia szeregu dokumentów - między innymi związanych z tymczasowym zameldowaniem.

Pierwszym etapem w drodze do zdobycia tytułu technik pożarnictwa i otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej jest zaplanowane na okres pomiędzy 01.09.2020 r. a 15.01.2021 r. przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które w pierwszej części (niespełna 5 tygodni) przebiega w formie zgrupowania unitarnego organizowanego na poligonie w miejscowości Kościelec. Zakwaterowanie w namiotach, ograniczenie kontaktu z bliskimi i intensywny plan zajęć mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Szkoły i służby, wzajemne poznanie się oraz integrację w ramach kompanii, a także poszczególnych plutonów. W tym roku, ze względu na konieczność dostosowania życia Szkoły do warunków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kształcenie dzienne przebiegać będzie z podziałem, nie na 3 lecz 4 plutony, co przyczyni się do zmniejszenia liczebności grup wykładowych i ćwiczeniowych, pozwoli na wdrożenie zasad dobrych praktyk reżimu sanitarnego, ale będzie wiązało się także ze wzrostem obciążenia pracą kadry Szkoły, szczególnie pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Z nadzieją, że „nowa rzeczywistość”, szybko stanie się dla nas „normalnością”, wierząc w to, że podejmowane przez nas każdego dnia roku, skrupulatnie opracowane i wdrożone, zalecenia oraz procedury pozwolą nieprzerwanie realizować proces kształcenia i osiągać zamierzone cele, wszystkim pracownikom i uczniom, szczególnie słuchaczom XXX turnusu kształcenia dziennego, którzy na mocy rozkazu Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wydanego 1 września 2020 roku przyjęci zostali do służby kandydackiej, życzymy spełnienia edukacyjnych marzeń i oczekiwań.

Dołożymy wszelkich starań, by czas blisko dwóch lat przebiegającej w systemie skoszarowanym nauki, pozwolił poznać tajniki strażackiego rzemiosła, pozwolił rozwinąć skrzydła i umocnił przekonanie, że Albert Einstein miał rację mówiąc, że: „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”.

 cz. I

 

W ramach rozpoczęcia zgrupowania unitarnego, z przyszłymi kadetami i słuchaczami szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, spotkali się przedstawiciele kierownictwa Szkoły: mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz mł.bryg. Rafał Czaja. Natomiast w czasie pierwszego, zapadającego w pamięci nad długie lata, apelu wieczornego dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej.

 

 cz. II

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / cz. II st.asp. Ł. Tomczak