Konieczność kształtowania świadomości, skali i różnorodności zagrożeń u młodych stażem funkcjonariuszy pożarnictwa zmusza do analizy największych zdarzeń z przeszłości, z którymi przyszło mierzyć się naszym poprzednikom, a  które miały kluczowy wpływ na kształtowanie naszej formacji. W tym celu, w ramach przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, 8 września 2020 roku został zorganizowany wyjazd dydaktyczny kadetów kompani II  XXIX turnusu kształcenia dziennego do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gdzie przed 28-laty rozegrała się jedna z największych katastrof w dziejach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, gdy 26 sierpnia 1992 roku, w  okolicach Kuźni Raciborskiej, wybuchł pożar, który strawił przeszło 9 000 ha lasu i pozbawił życia troje ludzi.


     Podczas zajęć praktycznych przeprowadzonych pod kierunkiem bryg. Jacka Smyczyńskiego kadeci mogli zaznajomić się z zasadami funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki takiej formie zajęć z bliska mogli zapoznać się z samolotem gaśniczym PZL M18 Dromader, porozmawiać z pilotem, a także zgłębić możliwości techniczno-taktyczne i  sposoby dysponowania, a w trakcie pokazowego lotu na własne oczy zobaczyć sposoby podawania oraz tankowania środka gaśniczego.


      W dalszej części zajęć po dotarciu w rejon pożarzyska z 1992 roku zapoznali się z aktualnymi sposobami ochrony biernej obszarów leśnych polegających między innymi na: prawidłowym utrzymywaniu i funkcjonowaniu pasów przeciwpożarowych, organizacji zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.  Dzięki uprzejmości kierownictwa miejscowego nadleśnictwa młodzi adepci krakowskiej szkoły pożarniczej mogli poznać zasady wykrywania i lokalizacji pożarów z dostrzegalni pożarowych, sposoby dysponowania sił i środków, organizacji łączności oraz nawigacji po trudnodostępnym i wymagającym obszarze.


     Końcowym elementem zajęć było odwiedzenie grobów i uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za ratowanie  lasu w czasie  katastroficznego pożaru.


     Cel wyjazdu został osiągnięty, pozwolił wyciągnąć wnioski, które miejmy nadzieję, że w przyszłości zaowocują skuteczną ochroną terenów leśnych przed pożarem, a w razie jego zaistnienia pozwolą prowadzić działania w sposób skuteczny i bezpieczny.

Opracowanie: kadeci Bartosz Stokowski, Piotr Syrkiewicz
Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta