28 września 2020 roku rozpoczął się ostatni tydzień zgrupowania unitarnego zorganizowanego na szkolnym poligonie dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego. W ramach zrealizowanych do tej pory zajęć przyszli kadeci zdobywali wiedzę i umiejętności wynikające z programu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz poznawali tajniki i walory „mundurowego życia”. Przygotowania do świadomego złożenia ślubowania wymagają nie tylko zgłębienia zagadnień dotyczących ratowniczego rzemiosła, ale także pozostałych elementów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, między innymi z obszarów: prawa, dyscypliny i zależności służbowej, a także etyki zawodowej.

W kreowaniu zgodnych z pragmatyką służby postaw i wartości istotnym jest budowanie silnych więzi, poczucia odpowiedzialności za siebie, współpracowników oraz ratowanych, w związku z tym wiele czasu i uwagi poświęconych zostało także na zajęcia integrujące i zgrywające, a duchowego wsparcia, w zupełnie realnej formie, udzielił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

O tym, że okres ten, chociaż dla wielu słuchaczy wymagający, a nawet trudny, bo wiążący się ze zmianą trybu dotychczasowego życia, żywienia, organizacji wolnego czasu, a także ze względu na ograniczony kontakt z bliskimi, jest niezwykle ważną częścią pożarniczej edukacji, pozwalającą na weryfikację oczekiwań i marzeń z rzeczywistością, świadczy pośrednio to, że nie wszyscy podołali trudom zgrupowania. Tym którzy z nami zostali na końcowe dni „unitarki” życzymy dobrej pogody, a na pozostałe dni sił, wytrwałości i tego, by w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach nauki, pod szczególną opieką dowódcy kompanii kpt. Michała Kuczery, znaleźli w naszych murach to czego szukają rozpoczynając swoją zawodową drogę życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera