W dniu 13 oraz 19 września 2020 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym dla 48 żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sandomierza wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Podczas szkolenia, żołnierze zostali zapoznani z zasadami prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, taktyką prowadzenia tego typu działań oraz wykorzystywanym sprzętem, zarówno na poziomie podstawowym, jak również specjalistycznym.

W ramach ćwiczeń praktycznych żołnierze uczestniczyli w pozorowanej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, podczas której ich zadaniem było współdziałanie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie przeprowadzenia lokalizacji bezprzyrządowej, wykonanie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, ppłk. Arkadiusz Nenutil.