07 października 2020 roku, z rąk Komendanta Szkoły mł.bryg. Marka Chwały, dwaj członkowie Grupy USAR POLAND, którzy brali udział w działaniach ratowniczych prowadzonych po tragicznym w skutkach wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia br. w porcie w Bejrucie, odebrali imienne podziękowania przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Wśród słów wdzięczności skierowanych do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu - bryg. Mariusza Chomoncika i bryg. Jarosława Kowalskiego - przeczytać można: „Dziękujemy za nieustającą gotowość do niesienia pomocy, do niezwłocznych i błyskawicznych działań, która, chociaż wypełnia codzienną służbę oraz wpisuje się w zasady strażackiej etyki zawodowej, zawsze zależy od indywidualnej woli i osobistego poczucia odpowiedzialności każdego funkcjonariusza. Godne naśladowania zachowanie przynosi chlubę całej formacji, wzbogacając jej wizerunek w oczach opinii publicznej o nowe pozytywne wzorce”.

Każdorazowy udział w prowadzonych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności działaniach poszukiwawczo-ratowniczych wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego, praktycznego, sprzętowego i fizycznego, a obecność naszych funkcjonariuszy w zadysponowanej grupie jest wyrazem niezwykle wysokiej oceny i uznania ich dotychczasowej pracy w oczach bezpośrednich przełożonych i międzynarodowych środowisk ratowniczych. Prócz oczywistych korzyści jakie płyną z obecności ratowników, dla będącej w kryzysie ludności Libanu, wartością dodaną jest doświadczenie, które zdobyli i którym będą mogli dzielić się teraz w czasie specjalistycznych szkoleń i spotkań z pożarniczą społecznością.

Przyłączamy się do podziękowań, wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszelakiej pomyślności. Wielu z nas trzymało kciuki za powodzenie Waszych działań, bezpieczny powrót i odczuwało nieukrywaną dumę, z tego, że mogą służyć z Wami w jednej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk