W Dniu Ratownictwa Medycznego wszystkim lekarzom i pielęgniarkom systemu, ratownikom medycznym i dyspozytorom, osobom zaangażowanym w tworzenie i nieprzerwane działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielającym z takim zaangażowaniem i poświęceniem pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także współpracującym z nami na niwie działań ratowniczych oraz przedsięwzięć edukacyjnych, składamy najserdeczniejsze z serdecznych życzenia. Przekazujemy nasze wyrazy szacunku, uznania i wdzięczności. Mamy nadzieję, że Wasza ciężka, szczególnie obciążająca w dobie walki z pandemią koronawirusa praca i służba na rzecz drugiego człowieka, spotka się zarówno ze społeczną wdzięcznością, jak i przyczyni się do wzrostu estymy i fizycznego docenienia wykonywanych przez Was zawodów. Niech słyszane na początku epidemii oklaski nigdy nie ucichną – dla nas nieustannie jesteście bohaterami.

Życzymy niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nieustającej opieki św. Gerarda.

Dużo zdrowia i sił, samych udanych akcji i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym!

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: logo systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego