Miło jest nam poinformować, że kolejny funkcjonariusz pełniący służbę w naszej Szkole został wyróżniony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Należy zauważyć, że odznaczenie to nadawane jest w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Żeby dostąpić zaszczytu otrzymania go z rąk ministra właściwego do spraw zdrowia należy oddać co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiedniej ilości innych jej składników.

Kapitan Michał Kuczera przez 11 lat aktywnego i bezinteresownego dzielenia się swoją krwią z potrzebującymi, oddał już ponad 23 litry tego bezcennego leku, co odpowiada całkowitej objętości krwi krążącej w organizmach blisko 5 dorosłych osób! Swoją godną naśladowania postawą kolejny raz udowodnił, że wybór zawodu strażaka nie był dla niego dziełem przypadku, a ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jest jedną z najwyższych wartości. Wszystko to nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, iż będąc od wielu lat pracownikiem Wydziału Pododdziałów Szkolnych, jako dowódca kompanii staje się w ten sposób niepodważalnym autorytetem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń strażaków. Prócz gratulacji należą się więc także słowa uznania i wdzięczności, także od tych, dla których zgodnie z ideą honorowego krwiodawstwa na zawsze pozostanie anonimowym wybawcą.

Osoby zainteresowane donacją krwi odsyłamy do licznych stron internetowych np. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie https://rckik.krakow.pl/

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne kpt. Michała Kuczery