Dzięki inicjatywie harcerzy z pobliskiego Szczepu ZHP Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino w Krakowie, 16 grudnia 2020 roku w naszej Szkole zagościło Betlejemskie Światło Pokoju. Z rąk naszych wyjątkowych gości odebrał je Komendant SA PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Marek Chwała.

Historia tejże wspaniałej tradycji zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych, a gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony druhów, harcerzy czy skautów obiega w wielkie sztafecie obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie nam jakże wspaniałego daru nadziei, miłości i pokoju.

 

 

Opracowanie: na podstawie https://swiatlo.zhp.pl/ - mł.bryg. Krzysztof Kłuś

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera