Kończąca się powoli pierwsza faza szczepienia personelu medycznego i pracowników związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia przeciw COVID-19 otwiera możliwość zaszczepienia kolejnych grup społecznych i zawodowych. Ze względu na istotną rolę, jaką w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego pełnią jednolite formacje umundurowane, w tym jednostki ochrony przeciwpożarowej, także pracownicy i słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie otrzymali możliwość czynnego zabezpieczenia się przed potencjalnym rozwojem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2.

Oczywistym jest, że pomimo pewnego rodzaju wyróżnienia związanego z umieszczeniem strażaków w jednej z grup priorytetowych, wciąż wysokich wskaźników zakażeń, hospitalizacji i śmiertelności osób zakażonych, u wielu z nas - prócz pragnienia zachowania pełni sił i zdrowia, wzmocnienia bezpieczeństwa własnego i naszych bliskich - pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących mechanizmu, skuteczności oraz potencjalnych powikłań wynikających z domięśniowego przyjęcia jednego z dostępnych preparatów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadetów kompanii I, 11 stycznia 2021 roku w auli Szkoły, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego i przy spełnieniu wymogów obowiązujących aktów prawnych w zakresie zasad bezpieczeństwa w dobie epidemii, przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się akcji szczepień tzw. służb mundurowych przeciwko COVID-19. Oparta na dowodach naukowych i wiedzy prelekcja pozwoliła wyjaśnić część wątpliwości i obaw, przyczyniły się do tego także zadawane przez słuchaczy pytania. Te na które nie znaleziono merytorycznej odpowiedzi stały się inspiracją do poszukania ich u źródła i zaproszenia na kolejne spotkanie zewnętrznego autorytetu medycznego, którym z pewnością w Małopolsce jest obecnie pełnomocnik wojewody ds. zabezpieczenia intensywnej terapii dr n. med. Wojciech Serednicki. Spotkanie zaplanowano na 12 stycznia br.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: wolny dostęp do grafiki https://pixabay.com/pl/illustrations/nowy-rok-2021-strzykawka-5822002/