W dniach 01 - 02 lutego 2021 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się ćwiczenia, wchodzącej w skład centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, kompanii szkolnej „KRAKÓW”. Głównym celem przeprowadzonych na placu obok hali sportowej założeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków do zorganizowania szeroko rozumianego zaplecza logistycznego stanowiącego nieodzowny element długotrwałych akcji i działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jego osiągnięcie wymagało weryfikacji funkcjonowania wielu składowych, w tym: dysponowania oraz alarmowania kadry dowódczej i ratowników, zasadności alokacji, konfiguracji i konfekcjonowania zasobów sprzętowych, przemieszczania ludzi i wyposażenia w miejsce koncentracji oraz budowę zaplecza sanitarnego. W trakcie trwającego nieprzerwanie przez 24h założenia, z wykorzystaniem będących w dyspozycji Szkoły kontenerów, przygotowano pełne obozowisko dla 60 osób. Jego utworzenie było nie tylko sposobnością do weryfikacji wypracowanych przez lata procedur postępowania, ale także stanowiło ważny element doskonalenia zawodowego i nauki. Sprawianie pneumatycznych namiotów i obsługa sanitariatów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy typowych dla okresu zimowego ujemnych temperaturach ( w nocy spadła ona do blisko -10 st.), za każdym razem wiąże się z koniecznością modyfikowania utartych ścieżek działania i adaptowania go do zastanej sytuacji. Ukształtowanie terenu, techniczne problemy z dojazdem nośników, oblodzenie dróg, zamarznięta ziemia, opady deszczu, śniegu, krupy śnieżnej, silny wiatr, osadzająca się szadź i inne niekorzystne zjawiska pogodowe często zmuszają do poszukiwania alternatywnych, skutecznych, a nade wszystko bezpiecznych metod tworzenia miejsc odpoczynku, żywienia i regeneracji sił. Wiążą się także z ciągłym i wzmożonym nadzorem nad utrzymaniem właściwego ciśnienia w elementach konstrukcyjnych, zasilania i działania nagrzewnic oraz elementów oświetlenia, tak by nieprzerwanie miały one pełną funkcjonalność. Szczególnej uwagi wymaga utrzymywanie odpowiedniej temperatury i obiegu wody w wyposażonym w umywalki, prysznice i toalety kontenerze sanitarnym, gdyż zamarznięcie cieczy w rurach doprowadzić może nie tylko do czasowego wycofania go z użytkowania, ale także trwałego zniszczenia instalacji i urządzeń.

 

Podczas ćwiczeń przeprowadzono także instruktaż dla kadetów kompanii I w zakresie wyposażenia kontenerów K2 i K4 oraz zasad wykorzystania dziennych racji żywnościowych.

Przygotowany przez Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztofa Kłusia scenariusz epizodu uwzględniał takie elementy, jak: alarmowanie, weryfikację czasu osiągnięcia gotowości operacyjnej, prowadzenie łączności, przygotowanie dokumentacji, kontrolę właściwego wyposażenia osobistego kadry dowódczej i kadetów oraz organizację zgodnego z obowiązującymi zasadami wyżywienia i zabezpieczenia medycznego, a w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ćwiczeń, dokonania ich oceny i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków, powołany został zespół ekspercki, w którym znaleźli się posiadający wieloletnie doświadczenie ratownicze rozjemcy. W dodatku nad całością przez cały czas czuwał wyznaczony w stosownym rozkazie oficer bezpieczeństwa.

Przy okazji warto przypomnieć, że zdolność do prowadzenia działań ratowniczych przez siły i środki Szkoły, to nie tylko potencjał naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej, ale także utrzymywanej w gotowości operacyjnej każdego dnia roku grupy liczącej między 40 a 50 osób, które wraz z kadrą dowódczą, gotowe są do pobrania niezbędnego wyposażenia technicznego i wyjazdu w stosownym do potrzeb wariancie. Powyższe możliwe jest dzięki opartemu na analizie i ocenie ryzyka planowaniu, kontrolowaniu stanu i sprawności wyposażenia, utrzymywaniu cotygodniowych zajęć doskonalących oraz przeprowadzanych okresowo ćwiczeń aplikacyjnych i rzeczywistych.

Właściwie każdego roku będące w naszej dyspozycji siły i środki centralnego odwodu operacyjnego KSRG kierowane są do działań ratowniczych prowadzonych pod dowództwem lub z udziałem Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju – ostatnio miało to miejsce pod koniec kwietnia 2020 roku, gdy byliśmy zadysponowani do pomocy przy gaszeniu objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wstępne podsumowanie dwudniowego epizodu pozwala na sformułowanie następujących wniosków – wszystkie przyjęte w scenariusze założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte. Szczegółowa ocena, która w formie notatki służbowej za kilka dni zaprezentowana zostanie komendantowi Szkoły, pozwoli na wskazanie silnych i słabych stron przyjętych rozwiązań, a tym samym sporządzenie listy wniosków, których implementacja pozwoli na usprawnienie całości funkcjonowania naszej kompanii wielozadaniowej.

 

Dzień I

 

Dzień II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk