Pomimo obowiązujących obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, pożegnanie tak zasłużonego i oddanego Państwowej Straży Pożarnej i naszej Szkole funkcjonariusza, nie mogło całkowicie zginąć w cieniu pandemii.

05 lutego 2021 roku ze strażackim mundurem, po 28 latach służby, pożegnał się Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Robert Krakowski. W związku z tym, że nie mogliśmy zorganizować uroczystej zbiórki, w której mogłyby jednocześnie uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, dzisiejsze wydarzenie odbyło się w kilku, jakże ważnych i symbolicznych etapach.

Jako pierwsi z przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne „bohaterem dnia” pożegnali się Komendanci Miejscy PSP w Krakowie – st.bryg. Paweł Knapik, st.bryg. Andrzej Nowak i bryg. Arkadiusz Kielin – którzy w towarzystwie i w imieniu dowódców oraz przedstawicieli krakowskich jednostek ratowniczo-gaśniczych, podziękowali mu za pełne zaangażowania, oddania i profesjonalizmu lata współpracy i współdziałania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a w sposób szczególny za udział w licznych działaniach ratowniczych. Natomiast w imieniu kierownictwa i społeczności Szkoły słowa uznania i wdzięczności wyraził Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak.

W drugiej kolejności ze swoim podwładnym, współpracownikiem, przełożonym i Kolegą, pożegnali się pracownicy i uczniowie Szkoły, a stało się to w czasie uroczystej zbiórki przeprowadzonej w szkolnej Auli. Był to czas pełen ciepłych słów i licznych wzruszeń, a to wszystko dlatego, że nasze szeregi opuściła dziś postać nietuzinkowa. Człowiek, który poznając kolejne elementy pożarniczego rzemiosła i pokonując szczeble kariery - od słuchacza po dowódcę - wielokrotnie udowodnił, że jest osobą której można zaufać, której można wierzyć, której można powierzyć obowiązki, a nade wszystko oddać w ręce zdrowie i życie wielu poszkodowanych. Zarówno jako ratownik, ale także jako ceniony dowódca i nauczyciel kolejnych pokoleń strażaków, imponował nam wszystkim swoją sumiennością i niebywałą pracowitością. Skrupulatnością, otwartością, mądrością, opanowaniem i dążeniem do koncyliacyjnych rozwiązań zdobył szacunek i uznanie całego naszego grona. Także osoby, które opuściły już mury Szkoły wielokrotnie w samych superlatywach wypowiadały się o jego profesjonalizmie i wszechstronności. W tym miejscu należy zaznaczyć, że funkcja i rola każdego dowódcy, a szczególnie tego pełniącego służbę w Szkole, wymaga ogromnej odwagi, wiąże się także z ciężarem odpowiedzialności i wymaga nieustannego doskonalenia się na każdej niwie ratowniczej aktywności. Tylko koherentna postawa i podejście do swoich obowiązków pozwala na jednoczasową troskę o działania operacyjne i dydaktykę, a kto tego próbował wie, że nie jest to zadaniem prostym. Rotujący się w obsadach ratownicy, rozpoczynający corocznie praktykę zawodową słuchacze, a później kadeci, potrzebują szczególnej uwagi, opieki, pomocy, a często zwykłej życzliwości i wsparcia, które nie raz i nie dwa otrzymywali od swojego nauczyciela, który z biegiem lat stał się wzorcem do naśladowania.

W imieniu kadry Szkoły podziękowania, gratulacje i życzenia złożył Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Głos zabrali także bezpośredni przełożeni i współpracownicy: mł.bryg. Marcin Szewerniak, mł.bryg. Rafał Czaja i st.kpt. Michał Gąska.

Dowódcą dzisiejszej uroczysości był: mł.bryg. Krzysztof Kłuś.

Zgodnie z maksymą mówiącą o tym, że dowódcą się bywa, a strażakiem jest się przez całe życie, życzymy by dźwięk strażackiej syreny, widok „czerwonego” samochodu, czy munduru przynosiły jedynie pozytywne wspomnienia, wewnętrzną radość i podszyte nostalgią wzruszenie. Służba dla mieszkańców Małopolski, z nami i dla nas, była kawałkiem bardzo dobrze wykonanej roboty! Ufamy, że tak bardzo, nomen omen, zasłużony czas spoczynku, obfitował będzie w pełnię sił i zdrowia, że pozwoli zrealizować marzenia i życiowe plany, na które tak często będąc w mundurze nie mamy czasu. Życzymy tylko tego co Dobre!

 

Przebieg służby bryg. Roberta Krakowskiego:

  • 30.08.1993 – 29.04.1995 – SA PSP w Krakowie służba kandydacka
  • 01.07.1995 – 30.11.1998 – Komenda Rejonowa PSP w Bochni
  • 01.12.1998 – 05.02.2021 – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie


Zajmowane stanowiska:  

  • dowódca zastępu,
  • starszy instruktor,
  • zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej


Odznaczenia i wyróżnienia:
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 2007 r.
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” -  2013 r.
Dyplom komendanta Głównego – 2015 r.
Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” -  2016 r.
Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2016 r.
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2020 r.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk