23 lutego 2021 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie miała miejsce kolejna z wyjazdowych akcji krwiodawstwa. Tym razem donacja była możliwa dzięki przychylności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie.

Chociaż wydaje się, że do idei honorowego dzielenia się tym bezcennym dla wielu ciężko chorych ludzi lekiem nikogo już dzisiaj nie trzeba specjalnie przekonywać, to niemalże każdego roku, a szczególnie teraz w czasie trwającej pandemii wirusa Sars-CoV-2, w wielu miejscach kraju magazyny krwi są niemalże puste. W mediach nieustannie pojawiają się apele i kampanie informacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwu skali i wagi problemu obserwowanego deficytu, a także zachęcić tych, którzy mogą, do podzielenia się cząstką siebie, udzielenia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a czasami wręcz uratowania mu życia.

W zorganizowanej akcji udział wzięły 84 osoby, co wprost oznacza, że zaangażowało się w nią blisko 50% stanu obu kompanii, a trzeba pamiętać, że zdecydowana większość z „nieobecnych” pełniła w tym dniu różnego rodzaju służby, w tym w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, co z oczywistych powodów stało się czynnikiem czasowo dyskwalifikującym.

Po kwalifikacji lekarskiej do oddania krwi dopuszczonych zostało 75 osób (w tym jeden funkcjonariusz), tym samym zapasy krakowskiego RCKiK wzbogaciły się jednego dnia o ponad 33 litry pełnowartościowej krwi, co ucieszyło i bardzo pozytywnie zaskoczyło, nie tylko nas, ale także cały niezwykle sympatyczny, bardzo sprawienie i profesjonalnie działający zespół wyjazdowy.

Więcej informacji na temat warunków, jakie musi spełnić osoba chcąca oddać krew, organizacji pracy zespołów wyjazdowych, a także korzyści na jakie liczyć mogą honorowi krwiodawcy znaleźć można na stronie internetowej: https://rckik.krakow.pl/

Wszystkim osobom, które włączyły się w dzisiejszą akcję bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że jako członkowie strażackiej i szkolnej społeczności kolejny raz udowodniliście Państwo, że na naszą pomoc można liczyć w bardzo wielu różnych sytuacjach.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Dziękujemy za Wasz niewiarygodny wynik. Dziękuję za to, że jesteście tacy, jacy jesteście. Dziękujemy, że zawsze można na Was liczyć. To zaszczyt móc obcować z takimi Ludźmi.

Na szczególne podziękowania zasłużył w dodatku kdt Bartosz Lasia, główny inicjator, organizator i dokumentalista dzisiejszego wydarzenia.

 

 

Plakat HDK 23.02.2021 II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Bartosz Lasia