24 lutego 2021 roku, z koleżankami, kolegami i ukochaną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą pożegnał się mł.bryg. Eugeniusz Ubik. Na ostatniej uroczystej w swojej służbie zbiórce, odchodzący na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusz, usłyszał wiele ciepłych słów. W imieniu kadry podsumowania pożarniczej kariery dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi wspólnej pracy podzielili się ze zgromadzonymi także jego zastępcy: mł.bryg. Marcin Szewerniak, mł.bryg. Rafał Czaja, dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st.kpt. Michał Gąska oraz dowódca zmiany: mł.bryg. Grzegorz Bodziony.

Pan mł.bryg Eugeniusz Ubik służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie podjął w 1994 roku wiążąc się z działającym w systemie zmianowym pionem operacyjnym. Przez kolejne lata przeszedł niemalże wszystkie szczeble wtajemniczenia zawodowego, zajmując następujące stanowiska:

 • ratownik kierowca,
 • starszy ratownik-kierowca,
 • operator sprzętu specjalnego,
 • starszy operator sprzętu specjalnego,
 • instruktor,
 • dowódca sekcji,
 • starszy instruktor,
 • starszy wykładowca.

Wzorowe wykonywanie obowiązków oraz chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych skutkowało zdobywaniem nowych kompetencji, kwalifikacji, uprawnień i umiejętności. Kończąc kolejne etapy pożarniczego kształcenia, od kursu podstawowego i podoficerskiego, przez uzyskanie tytułu technik pożarnictwa, po uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi studia podyplomowe prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, stawał się strażakiem „uniwersalnym”, osobą uprawnioną i gotową do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań służbowych. Ich wachlarz poszerzył się również w drodze zdobywania tytułu inżyniera ochrony środowiska, a następnie magistra.

Posiadane kwalifikacje i zdobywane w czasie licznych działań ratowniczych doświadczenie zawodowe przełożyło się na prowadzenie profesjonalnych, opartych zarówno na teorii i praktyce, zajęć ze słuchaczami każdego poziomu nauczania. Wielu kadetom i elewom imponowało to, że był w stanie udzielić odpowiedzi na niemalże każde pytanie z zakresu obsługi sprzętu oraz budowy samochodów i innych środków transportu – nie tylko pożarniczych.

Także wchodząc w obowiązki kierującego działaniem ratowniczym wykazywał się inwencją, a jego kreatywność pozwalała na realizację trudnych i złożonych zadań. Jako kolega zapamiętany zostanie jednak przede wszystkim jako niezwykle pozytywnie nastawiona do świata osoba, człowiek potrafiący rozładowywać rodzące się napięcia i znający mnóstwo ciekawych „dobry duch”.

Pozostawił po sobie nie tylko liczne wspomnienia, ale także przepiękny zegar, który do tej pory odmierzał godziny jego służby, a od teraz stał się wyjątkowym elementem wyposażenia gabinetu komendanta.

W trakcie 27-letniej służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie mł. bryg. Eugeniusz Ubik uczestniczył w wielu działaniach ratowniczych, prowadzonych zarówno w naszym rejonie operacyjnym, jak i na terenie Polski, a to za sprawą dyspozycji sił i środków wchodzących w skład centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Mł. bryg. Eugeniusz Ubik cieszył się dużym autorytetem zarówno wśród przełożonych, podwładnych, współpracowników i uczniów. Jego postawa skutkowała przyznaniem licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień, wśród których znajdują się:

 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”,
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Na uwagę zasługuje także to, że bohater dzisiejszej uroczystości jest jednym z trzech braci, którzy swoje życie poświęcili zawodowemu pożarnictwu, a do tego większość lat swojej służby spędzili w murach naszej Szkoły.

Dziękując za lata angażowania się na rzecz całego strażackiego środowiska życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.

 

Dowódcą uroczystości był: mł.bryg. Krzysztof Kłuś.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk