29 marca 2021 roku był kolejnym dniem rozpoczętego w ubiegły czwartek procesu szczepień przeciw COVID-19. Zgonie z przygotowanym harmonogramem, w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, równocześnie zaszczepiona została kolejna grupa pracowników i słuchaczy Szkoły. Pamiętając o tym, że dobry dowódca częściej mówi „za mną” niż „naprzód”, razem z kadetami pierwszą dawkę preparatu Astra Zeneka przyjął także Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała.

Mamy nadzieję, że przyjęte przez nas rozwiązanie w krótkim czasie przyczyni się do podniesienia poziomu warunków bezpieczeństwa służby, pracy i edukacji, czego wymiernym skutkiem będzie utrzymanie naszego potencjału ratowniczego.

Warto pamiętać, że każdego dnia strażacy biorą udział w działaniach ratowniczych, które z powodu przeciążenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych jednostek ochrony zdrowia, coraz częściej są indywidualnymi zdarzeniami medycznymi. Do tej pory uczestniczyliśmy także w akcjach masowego testowania mieszkańców Słowacji, wspomagaliśmy pomiar temperatury ciała osobom przekraczającym granice kraju, od kilku miesięcy dbamy o stan techniczny namiotu pneumatycznego postawionego przy oddziale ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, a w razie potrzeby realizujemy czynności związane z fumigacją i dezynfekcją pomieszczeń. Należy także pamiętać, że na podstawie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nieprzerwanie prowadzimy kształcenie kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w ten sposób wspieramy proces przygotowania, tak bardzo obecnie potrzebnych, kadr ratowniczych gotowych do działania w obliczu różnych zagrożeń, w tym tych wynikających z obecnie trwającej pandemii.

Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, wszystkie chętne osoby zaszczepione zostaną pierwszą dawką najpóźniej do połowy kwietnia br.


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: st. str. kdt Paweł Serwatka