28 kwietnia 2021 roku mija dokładnie 35 lat od chwili, gdy na mocy podpisanego przez ówczesnego Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa pułkownika poż. Feliksa Delę (późniejszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej) porozumienia, swoją działalność rozpoczął eksperymentalny Oddział Szkolny Zawodowej Straży Pożarnej. Od tamtego dnia, kadra i słuchacze Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, nieprzerwanie - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku - dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i wielu pobliskich miejscowości. Chroniony przez nas obszar wynosi ok. 60,5 km2, a zamieszkiwany jest przez ok. 130 tys. osób. Od początku działalności wzięliśmy udział w 39 931 interwencji! (stan na 28.04.2021)

 

Rok Liczba interwencji
Rejon własny Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Poza własnym rejonem Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM
JRG SA
1986                 396
1987                 514
1988                 495
1989                 602
1990                 550
1991                 573
1992   179 368           583
1993 481 262 179 40 33       514
1994                 626
1995 778 407 323 48 40       818
1996 815 505 266 44 53 26 7 0 868
1997                 1036
1998 945 590 305 50 26 14 12 0 971
1999 1229 633 533 63 27 16 11 0 1256
2000 1289 721 502 66 15 7 8 0 1304
2001 1307 649 590 68 28 4 24 0 1335
2002 1365 712 583 69 40 6 34 0 1404
2003 1290 720 520 50 17 7 10 0 1307
2004 1349 674 630 45 16 9 7 0 1365
2005 1148 617 486 45 32 18 12 2 1180
2006 1194 594 564 36 44 18 25 1 1238
2007 1557 527 995 35 42 19 22 1 1599
2008 1223 520 669 34 35 26 8 1 1258
2009 1336 491 793 52 27 18 9 0 1363
2010 1700 493 1156 51 31 16 13 2 1731
2011 1338 559 724 55 44 26 18 0 1382
2012 1252 468 734 50 36 30 4 2 1288
2013 1255 397 789 69 32 16 15 1 1287
2014 1209 317 812 80 40 22 13 5 1249
2015 1396 372 927 101 35 14 15 6 1431
2016 1166 281 806 79 65 34 23 8 1231
2017 1415 318 940 157 65 34 27 4 1480
2018 1447 315 914 218 42 21 17 4 1489
2019 1542 318 1061 163 49 24 20 5 1591
2020 1991 353 1451 217 49 30 16 3 2040
                   
Razem: 39354

Tabela: Liczba interwencji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1986-2021.

Dla naszych potrzeb mamy do dyspozycji 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych, które wykorzystywane są zarówno do zabezpieczenia własnego obszaru chronionego, jak i prowadzenia działań w ramach tzw. pomocy wzajemnej dla pozostałych JRG i zastępów ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Szkoły służbę w podziale bojowym w systemie zmianowym pełni łącznie 36 funkcjonariuszy, a 2 etaty (w codziennym rozkładzie czasu służby) przewidziane są dla kadry kierowniczej – dowódcy i jego zastępcy. Pozostałą obsadę zastępów i punktu alarmowego stanowią kadeci, a okresowo także słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Prowadzona na najwyższym poziomie działalność dydaktyczna, praktyczna nauka zawodu i doskonalenie zawodowe sprawia, że nasza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza cieszy się uznaniem i szacunkiem, nie tylko mieszkańców Nowej Huty i okolic, ale także kierownictwa Komendy Miejskiej PSP w Krakowa, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Z okazji dzisiejszego jubileuszu przeprowadzona została uroczysta zmiana służby, w której uczestniczył odpowiedzialny za pion operacyjny Zastępca Komendanta Szkoły mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie.

Deklarujemy, że wciąż będziemy dokładali wszystkich sił i starań, by pozostający pod naszą strażą ludzie, mienie i środowisko było bezpieczne, a w chwili wystąpienia zagrożenia ratowane w profesjonalny i skuteczny sposób.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st. str. kdt Jacek Bartosiewicz