Udział w celebrowaniu świąt narodowych jest dla nas nie tylko obowiązkiem, ale i zaszczytem. Dlatego, pomimo wielu obostrzeń i ograniczeń wynikających ze stanu pandemii, z radością i dumą przyjęliśmy zaproszenie do udziału w obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które tradycyjnie składały się z trzech, bardzo istotnych i symbolicznych elementów: odprawionej na Wawelu mszy świętej, złożenia wiązanek pod Krzyżem Katyńskim i kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Na próżno jednak pod datą 3 maja 2021 roku w szkolnej kronice szukać będzie można zdjęć ukazujących uroczysty przemarsz z wawelskiego wzgórza na Plac Matejki władz państwowych i samorządowych, mieszkańców oraz kompanii honorowych rozlicznych służb, straży, organizacji i formacji umundurowanych. W zdecydowanie skromniejszej niż dotychczas oprawie Święta Narodowego Trzeciego Maja z naszej strony udział wzięli jedynie: reprezentujący kierownictwo i kadrę Szkoły- Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Rafał Czaja, poczet sztandarowy oraz kadeci pełniący uroczystą wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczne i kolejne rocznice tego tak ważnego dla wszystkich Polek i Polaków wydarzenia będą mogły być zorganizowane z należytą im oprawą i licznym naszym udziałem.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Kacper Bloch