05 maja 2021 roku na terenie SA PSP w Krakowie odbył się egzamin na instruktora psów ratowniczych. Egzamin przeprowadzany był w formie ustnej, każdy ze zdających odpowiadał na 10 pytań z tematyki związanej z testowaniem i egzaminowaniem psów. Droga do uzyskania uprawnień instruktorów rozpoczęła się dla kandydatów wiele lat temu. Pierwszym etapem kształcenia były trzytygodniowe „Warsztaty przewodników psów Ratowniczych”. Kolejny to 3 tygodniowe „Warsztaty instruktorów psów ratowniczych” oraz udział w testach mentalnych i testach przydatności psa do pracy. Po tym etapie kandydaci nabrali uprawnień młodszego instruktora psów ratowniczych.

Następny etap to ukończenie Szkolenia dla kandydatów na instruktorów psów ratowniczych oraz praktyki podczas testowania psów i egzaminowania zespołów z psami. Droga do uzyskania tytułu instruktora psów ratowniczych dla większości z kandydatów trwała około 10 lat.

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zakończyli egzamin oraz życzymy dużo wytrwałości do zdobywania dalszej wiedzy i doświadczenia.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Gancarczyk

Zdjęcia: bryg. Piotr Gancarczyk, kdt Jacek Bartosiewicz