Przełom maja i czerwca w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie upływa pod znakiem różnego rodzaju, poziomu i znaczenia, zaliczeń i egzaminów. Przed kończącymi dany poziom edukacji egzaminami semestralnymi, zgonie z kalendarzem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zorganizowane zostały egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa.

Jako pierwsi z teoretycznymi i praktycznymi zadaniami - w ramach kwalifikacji BPO.03 (wykonywanie działań ratowniczych) - zmagali się słuchacze Turnusu XXX kształcenia dziennego oraz XXXVIII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (część praktyczna twa jeszcze do 23 czerwca br.).

Następnie zewnętrznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności poddani zostali słuchacze XXIX Turnusu kształcenia dziennego (w ramach kwalifikacji BPO. 04) oraz XXXVII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (w ramach kwalifikacji Z.23, oraz MS.21).

01 i 02 czerwca 2021 roku kończący naukę w naszej Szkole kadeci i słuchacze, rozwiązując zadania testowe i opracowując projekty z obszaru działań ratowniczych, starali się udowodnić, że posiedli kompetencje umożliwiające, jak wynika z nazwy kwalifikacji, zarządzanie działaniami ratowniczymi. Pozytywny wynik egzaminu jest jednym z niezbędnychy warunków do otrzymania tytułu technik pożarnictwa, a dla osób pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, otrzymania promocji na stopień młodszego aspiranta.

Wszystkim życzymy powodzenia, otrzymania pozytywnych ocen i awansów w stopniach oraz na wyższe stanowiska służbowe.

Trzymamy także kciuki za słuchaczy kursów podstawowych w zawodzie strażak SP 2 i 3 /2021, którzy do końca czerwca będą uczestniczyli w egzaminach kończących pierwszy etap pożarniczego kształcenia.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Jacek Bartosiewicz