Uroczysta Promocja 2021 w SA PSP w Krakowie

               

Zapewne nie o takiej promocji rozpoczynając naukę w naszej Szkole marzyli, promowani 26 czerwca 2021 roku na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej, absolwenci XXIX turnusu kształcenia dziennego i XXXVII turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zapewne też nie takiej pogody życzyli sobie na ten wyjątkowy dzień. Penie nie tak wyobrażali sobie przebieg nauki, nikt przecież, gdy rozpoczynali swoją edukację nie myślał o tym, że cały świat będzie zmagał się ze skutkami pandemii koronawirusa. To właśnie przez związane z nią obostrzenia uroczysta promocja miała zdecydowanie skromniejszą niż zazwyczaj oprawę. Nie da się ukryć, że najbardziej brakowało nam dzisiaj przepełnionych radością i dumą oczu oraz twarzy rodziców i bliskich naszych byłych już uczniów. Zabrakło także ich przełożonych, kolegów i znajomych, a nawet pokazujących potencjał naszej służby i wieńczących całość tego typu wydarzeń - parady pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Tradycyjnie za to mogliśmy uczestniczyć w odprawionej w intencji promowanych Mszy Świętej. Mogliśmy też zaprosić część naszych Przyjaciół i sympatyków. Swoją obecnością zaszczycili nas:

nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. Przemysław Przęczek – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Paweł Knapik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

kom. Paweł Jastrząb – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

ppłk Leszek Mieczkowski – kierownik orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

Adam Domagała – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie

Andrzej Dadał – Naczelnik oddziału Nowa Huta – Straż Miejska Miasta Krakowa

dr. n. med. Małgorzata Popławska – Dyrektor Naczelny Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Marek Maślerz – zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

ks. Prałat Grzegorz Szewczyk – Proboszcz Parafii św. Floriana w Krakowie, Prepozyt Kolegiaty św. Floriana w Krakowie

ks. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków

ks. Marcin Bętkowski – kapelan Kadetów SA PSP w Krakowie

Anna Moksa – Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV

Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII

Jerzy Wójcik – Członek zarządu Rady Dzielnicy XVII

Adam Edward Grelecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym I Osobom Pokrzywdzonym Przez Los

Na placu wewnętrznym Szkoły, miejscu gdzie od ponad 60 lat niemalże każdego dnia, rano i wieczorem, odbywają się z udziałem oficera dyżurnego Szkoły apele, miejscu gdzie nieprzerwanie od 35 lat dokonuje się zmiana służby podziału bojowego, miejscu gdzie odbywa się część zajęć praktycznych i doskonalących – awanse na stopień młodszego aspiranta PSP 86 kadetom i 155 słuchaczom kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrgyg. Andrzej Bartkowiak. Także pięciu absolwentów spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej, którzy spełnili wymogi do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, a nie mogli z oczywistych powodów otrzymać awansu w stopniu, odbierając dyplomy zawodowe miało powód do dumy i świętowania.

Wśród absolwentów kształcenia dziennego najwyższe średnie w ciągu dwóch lat nauki zdobyli:

mł.asp. Michał Kostecki - średnia 4.53,

mł.asp. Marcin Kopacz - średnia 4,31,

mł.asp. Piotr Syrkiewicz - średnia 4,22

a wśród słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

mł.asp. Artur Czyż- średnia 4,69

mł.asp. Przemysław Szczepanek- średnia 4,62

mł.asp. Tomasz Biliński – średnia 4,54

Jako pierwszy, korzystając z przywileju gospodarza, głos zabrał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. W krótkim przemówieniu podziękował zarówno kadrze, jak i słuchaczom Szkoły, za obopólny wysiłek, za pracę, wyrzeczenia, za zaangażowanie i poświęcenie, za gotowość do zmiany optyki i wykorzystanie szansy, jaką stworzyły będące w naszej dyspozycji od dawna, a teraz w pełni wykorzystane, narzędzia do prowadzenia nauczania na odległość. Za dojrzałość w przestrzeganiu obostrzeń i życiową mądrość, która pozwoliła nam uniknąć powstania i rozwoju ogniska koronawirusa, a przecież efekt ten był możliwy wyłącznie przy rezygnacji ze społecznych, tak ważnych dla młodych ludzi, kontaktów, nawet tych z najbliższymi, za godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, udział uroczystościach, imprezach sportowych, angażowanie się w akcje krwiodawstwa i działania charytatywne. Mając jak nikt świadomość wielopłaszczyznowych wyzwań i trudności ostatnich miesięcy przeprosił za potencjalne niedociągnięcia i zachęcał do dalszego nieustannego osobistego rozwoju i doskonalenia ratowniczego rzemiosła.

Wyrazy uznania, wdzięczności, gratulacje i życzenia, w imieniu własnym i obecnych na trybunie honorowej Gości w syntetycznym przemówieniu zawarł także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrgyg. Andrzej Bartkowiak, a w imieniu wszystkich absolwentów i osób promowanych wystąpił prymus Turnusu XXIX mł.asp. Michał Kostecki.

Tegorocznym absolwentom i promowanym bardzo serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu. Życzymy Państwu satysfakcji z podjętych decyzji i wszelkiej pomyślności, zarówno na zawodowych, jak i prywatnych drogach życia. Mamy nadzieję, że tak bardzo upragniony i zasłużony czas świętowania i delektowania się służbowym awansem upłynie w radosnej, rodzinnej i nade wszystko bezpiecznej atmosferze.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był Zastępca Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Tomasz Mucha, a estymy wydarzeniu dodali członkowie: Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, której bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz Kompanii Honorowej SA PSP w Krakowie pod dowództwem st.kpt. Michała Kuczery.

Zdjęcia cz. I

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: sekc. kdt Jacek Bartosiewicz