W okresie, w którym wciąż trwa nabór do naszej Szkoły, od kilku lat opierający się w znacznej mierze na wynikach testów sprawności fizycznej i sprawdzianów z umiejętności pływania oraz lęku wysokości, warto na chwilę wrócić do wydarzeń sportowych z ostatnich tygodni, których charakter i przebieg udowadnia, jak ważnym elementem strażackiej służby jest posiadanie i utrzymywanie wysokiego stopnia sprawności fizycznej.

W dniach 25 i 26 czerwca 2021 roku reprezentacja SA PSP w Krakowie w składzie:

mł. asp. Krzysztof Nosal
sekc. kdt Justyna Dytko
st. str. kdt Małgorzata Kołodziej
st. str. kdt Mateusz Sotor
str. kdt Mateusz Pęczek

wystartowała w Mistrzostwach The FireFit Toruń 2021. Jest to ciesząca się coraz większym zainteresowaniem i prestiżem formuła pożarniczej rywalizacji oparta na szeregu odzwierciedlających codzienną pracę i służbę strażaka konkurencjach. Wszystkie wykonywane w pełnym uzbrojeniu próby i sprawdziany odzwierciedlają część zadań przed którymi stają ratownicy, gdy podejmują walkę z pożarami, miejscowymi zagrożeniami, czy też oddziaływaniem lub skutkami klęsk żywiołowych.

Podczas startów zawodnicy, doświadczając ekstremalnego wysiłku i zmęczenia, sprawdzają i przesuwają granice sowich możliwości, pokonują ograniczenia i słabości, okrywają jak ważne jest w strażackiej służbie wszechstronne przygotowanie, w tym fizyczne i mentalne, a poddawani presji czasu budują równolegle więzi wzajemnego zaufania, gotowości do wsparcie i pomocy.

Celem organizacji tego typu zawodów jest nie tylko chęć konkurowania i osiągania sportowych sukcesów. To przede wszystkim sposobność do budowana pozytywnego wizerunku naszej Służby, a także sposób na motywowanie i mobilizowanie pożarniczego środowiska do utrzymywania wysokiego poziomu sprawności fizycznej, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Dla nas także doskonała okazja do inspirowania kolejnych grup uczniów i słuchaczy do ciężkiej pracy i treningów odbywających się niemal każdego dnia w alkowach naszej siłowni, hali sportowej, wspinalni, czy placu wewnętrznego. To wszystko pomaga nie tylko w odnalezieniu lub krzewieniu sportowej pasji, znalezieniu sposobu na kreatywne spędzenie czasu ale także poprawy jakości podejmowanych przez strażaków działań ratowniczych.

            Dziękując za zaangażowanie, za pracę, za wysiłek, gratulujemy udziału i cieszymy się osiągniętymi sukcesami, którymi niewątpliwie są zajęte przez naszych reprezentantów w poszczególnych konkurencjach miejsca:

    Tandemy Open Women – II miejsce
    Sztafety Mixed – III miejsce
    Zespoły mieszane (starty z funkcjonariuszami innych podmiotów PSP) – II miejsce – Sztafety Mixed

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk/ mł.asp. Krzysztof Nosal

Zdjęcia: Katarzyna Meger – portal Bydgoszcz998 / archiwum SA PSP w Krakowie