Listy naboru;

 

Lista wyników alfabetycznie (link kliknij aby otworzyć)

 

Lista wyników ranking. (link kliknij aby otworzyć)

 

Lista dopuszczonych do sprawdzianu pływania oraz braku lęku wysokosci. (link kliknij aby otworzyć)

 

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

 

Termin: 14 lipca 2021 r.

 

Godzina 7:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 1 do 96 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Godzina 9:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 97 do 180 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Sprawdzian z pływania odbędzie się w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91, Kraków os. Handlowe 4.

 

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

 

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy. Opcjonalnie można posiadać okulary pływackie.

 

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Opcjonalnie podczas próby można mieć rękawiczki robocze/ochronne.

 

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania identyfikowana jest według indywidualnego numeru startowego nadanego podczas testu sprawności fizycznej.