Ostatnim etapem naboru na kształcenie dzienne rozpoczynającego się niebawem roku szkolnego 2021/2022 były, przeprowadzone 14 lipca 2021 roku, sprawdziany z pływania i akrofobii (braku lęku wysokości). Po przeliczeniu uzyskanych przez kandydatów ocen ze świadectw maturalnych i podsumowaniu punktów zdobytych w trakcie ubiegłotygodniowych testów sprawności fizycznej, do dalszej części postępowania dopuszczonych zostało 180 osób.

Zanim przyszli strażacy będą mogli pokonywać kolejne szczeble awansu i pożarniczej kariery musieli więc zmierzyć się z wejściem na 20 metrów, rozstawionej pod kątem 75° drabiny, oraz pokonać dowolnym stylem pływackim, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund, dystans 50 metrów w niecce pobliskiej pływalni.

Na podstawie osiągniętych wyników i zatwierdzonej przez komendanta Szkoły listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, spełniające kryteria rekrutacyjne osoby, w celu uzyskania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, skierowane zostaną do podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji komisji lekarskiej.

Finalnie 1 września na placu wewnętrznym Szkoły swoją przygodę z pożarniczą edukację rozpocznie 90 słuchaczy XXXI już turnusu kształcenia dziennego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk