Dla ułatwienia procesu rezygnacji z rekrutacji, tj. wykreślenia z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok szkolny 2021/2022, pod poniższym linkiem umieszczony został wzór stosownego raprortu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które z różnych powodów nie planują rozpoczęcia służby kandydackiej w naszej Szkole w dniu 1 września 2021 roku o bezzwołoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

 

Link