12 kwietnia 2011 r. - SEMINARIUM „Bezpieczne Magazynowanie Towarów Niebezpiecznych i Chemikaliów”

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie we współpracy z Redakcją "TOWARY-NIEBEZPIECZNE.PL" oraz Urzędem Marszałkowskim  Województwa Małopolskiego zorganizowałą Seminarium „Bezpieczne Magazynowanie Towarów Niebezpiecznych i Chemikaliów”.

Seminarium adresowane było do profesjonalistów zajmujących się logistyką, doradców ds bezpieczeństwa, służb kontrolnych i wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa chemicznego w łańcuchu logistycznym.

W seminarium wzięło udział prawie 100 osób.

 

 

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałakowski Województwa Małopolskiego

 

Patronat prasowy: