W dniu 08.05.2013 r. została zawarta umowa nr DOBR/0011/R/ID1/2013/03 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Szkołą Główna Służby Pożarniczej będącą Liderem konsorcjum w składzie:

 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,

2. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

3. Politechnika Warszawska,

4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

5. Thermolab s.c. w Warszawie.

 

Termin realizacji realizacji Projektu 2013 - 2016. Całkowity koszt projektu jako koszt kwalifikowany pokrywany jest ze środków NCBiR.