Wydział Kształcenia Zawodowego 

st.kpt. mgr ŁUKASZ WOLAK

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych 

st.bryg. mgr inż. ROBERT KŁĘBCZYK

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury 

bryg. mgr JACEK SMYCZYŃSKI

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Wydział Informatyki i Łączności

st.kpt. mgr PAWEŁ BŁAUT

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Techniczno-Poligonowy

st.kpt. mgr ŁUKASZ GĄSTOŁ

Naczelnik Wydziału

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st.kpt. mgr inż. MICHAŁ GĄSKA

Dowódca JRG

 

Wydział Pododdziałów Szkolnych

mł.bryg. mgr inż. KRZYSZTOF  KŁUŚ

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

mł.bryg. mgr MAŁGORZATA  OMIELSKA

 

Wydział Kwatermistrzowski

mł.bryg. mgr inż. DARIUSZ RADOŃ

 

Wydział Finansowy

mł.kpt. mgr ELŻBIETA SKOWRON

 

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP i Spraw obronnych

bryg.   ZBIGNIEW WÓJCIK

 

 

SZKOLENIA DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI Z ZAKRESU DOBRYCH PRAKTYK REŻIMU SANITARNEGO OGRANICZAJĄCEGO TRANSMISJĘ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

 

Aby otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych należy wejść w link: http://platforma.sapsp.pl/course/view.php?id=339 następnie zalogować się za pomocą konta "gość", hasło do kursu zostanie podane w dniu szkolenia.

 404 page goes here

Oferty archiwalne

[03-02-2020] (przeniesienie służbowe) Wydział Kwatermistrzowski

[04-12-2019] Kierowca - mechanik

[12-11-2019] Stażysta w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu:

[06-11-2019] Referent w Wydziale Finansowym

 Ogłoszenie o naborze kierowców [27.06.2019 r.]

Ogłoszenie o naborze kierowców [31.10.2018 r.]

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w Wydziale Kształcenia Zawodowego


OGŁOSZENIE

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Protokół z I etapu naboru do służby przygotowawczej

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU DO SŁUŻBY

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

INFORMACJA - TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do słuzby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Technik

OGŁOSZENIE

Komenda Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do służby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka pomieszczeń biurowych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym:

Informacja z przeprowadzonego naboru do służby


Protokół z I etapu naboru do służby


OGŁOSZENIE


ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJOPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z ZASADAMI NABORU DO SŁUŻBY


Ogłoszenie o naborze w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na stanowisko :

Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, w Biurze Informatyki i Łączności


Ogłoszenie o naborze na stanowiska:

KONSERWATOR - pełny etat

POMOC KUCHENNA - pełny etat

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym

Protokół z II, III, IV Etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym


   Protokół z I etapu naboru do służby

   Ogłoszenie

   Zalacznik nr 1 - opis testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

   Zalacznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Zalacznik nr 4 - wzór zaświadczenia lekarskiego do testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu z zasadami naboru do służby

  1. Ogłoszenieonaborze na stanowisko Technikds. żywienia.Wymiarczasu pracy:pełny etat
  2. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
  3. Nabór do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów PSP na stanowisko STAŻYSTA w Wydziale Techniczno-Poligonowym SA PSP w Krakowie
  4. Protokół z I etapu naboru do służby w SAPSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko STAŻYSTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażystka w Wydziale Organizacyjnym
  3. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko w Wydziale Organizacyjnym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Sekretariat: tel. 12 681 97 00, e-mail: szkola@sapsp.pl, fax: 12 681 97 09

Sekretariat dydaktyczny: tel. 12 681 98 00

Szkolenia inspektorów ppoż.: tel. 12 681 98 71-76

Zakwaterowanie: tel. 12 681 99 00

Wydział Kształcenia Zawodowego: tel. 12 681 98 10

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury: tel. 12 681 98 70

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza: tel. 12 681 99 70

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu

Wydział Kwatermistrzowski: tel. 12 681 99 10

Wydział Pododdziałów Szkolnych: tel. 12 681 98 80

Wydział Techniczno-Poligonowy: tel. 12 681 99 40

Wydział Organizacyjno-Kadrowy: tel. 12 681 97 60

Wydział Finansowy: tel. 12 681 97 50

Wydział Informatyki i Łączności: tel. 12 681 97 80

Punkt alarmowy: tel. 12 681 99 80

Samodzielne Stanowisko ds. BHP: tel. 12 681 97 45

Inspektor Ochrony Danych mgr Monika Hotloś: e-mail: iod@sapsp.pl tel. 12 681 97 43

Zastępca Inspektora Danych Osobowych Pani Agata Cienki: e-mail: acienki@sapsp.pl tel. 12 681 97 44

 

 

Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502 Rozkład jazdy autobusów zobaczysz tutaj

www.sapsp.pl