Ostatni dzień tegorocznych wakacji był jednocześnie ostatnim dniem służby w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Adama Szymańskiego, a także sposobnością do symbolicznego pożegnania się z „mundurem” przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne w najbliższy piątek bryg. Zbigniewa Wójcika. W związku z tym, że obaj funkcjonariusze poświęcili naszej Szkole, nam i wielu pokoleniom  uczniów kilkadziesiąt lat swojego życia, 31 sierpnia 2021 roku, w dowód uznania i wdzięczności, zorganizowana została uroczysta zbiórka.  
Pomimo tego, że połączenie pożegnania obu opuszczających nasze szeregi funkcjonariuszy stało się w dużej mierze dziełem przypadku, to warto zauważyć, że ich zawodowe drogi wielokrotnie się ze sobą splatały. Dla obu bowiem najistotniejszą częścią pożarniczej kariery stało się poznawanie tajników wyposażenia technicznego i sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z niezliczonymi grupami elewów, kadetów, słuchaczy i uczestników specjalistycznych szkoleń. Pomimo tego, że każdy z nich kroczył własną ścieżką kariery, dotarł do innego jej miejsca i odszedł z innego wydziału oraz stanowiska, to obaj swoją pracą, postawą i zaangażowaniem w życie formacji zasłużyli na wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Chociaż powszechnie uważa się, że nie ma ludzi niezastąpionych a życie nie znosi pustki, to tym razem znalezienie merytorycznych, profesjonalnych, zaangażowanych i gotowych do poświęceń następców, z pewnością nie będzie zadaniem łatwym, a charyzmatyczne postaci na wiele lat pozostaną w pamięci swoich współpracowników i uczniów.  
 
Poniżej (w kolejności alfabetycznej) przestawiamy krótką charakterystykę przebiegu służby obu funkcjonariuszy.  


Pan bryg. mgr inż. Adam Szymański ze Szkołą związany był od 1997 roku, gdy jako uczeń rozpoczął służbę kandydacką. Niecałe dwa lata później, bo 10 maja 1999 roku zasilił szeregi kadry dydaktycznej, zajmując kolejno następujące stanowiska: starszego ratownika, instruktora, starszego instruktora, specjalisty, starszego specjalisty, wykładowcy na  starszym wykładowcy kończąc.  
Będące dowodem uznania dla jego ciężkiej pracy nagrody i wyróżnienia będą ważnym elementem domowego archiwum oraz cenną pamiątką, wśród nich znajdują się:

 

  • Brązowa i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  
  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  

Przez strażacką społeczność zapamiętany zostanie jako osoba niezwykle zdyscyplinowana, punktualna, zdolna do poświęcenia swojego czasu i uwagi - zarówno słuchaczom, jak i współpracownikom.  Postać wymagająca od siebie i innych, a jednocześnie pełna ciepła, niezwykłego poczucia humoru i mistrz sytuacyjnych żartów. Człowiek mający ogromny dystans do siebie i za sobą, gdyż jako pasjonat aktywnego trybu życia wielokrotnie reprezentował Szkołę w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Wielu z nas zaimponował udziałem w cyklu długodystansowych imprez biegowych, zdobywając między innymi Koronę Maratonów Polskich, co wiązało się z pokonaniem 5 wybranych przez organizatorów maratonów, a każde z 42 195 metrów, w przeciągu zaledwie  dwóch lat. Na uznanie zasługują także liczne cykle i biegi górskie, dziesiątki godzin spędzonych na krakowskich pływalniach, boiskach i siłowniach.  Chociaż jego uwaga głównie skupiała się na zagadnieniach dotyczących ratownictwa wysokościowego, drabin, armatury wodnej i pianowej, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, to bez szczególnego przygotowania był w stanie poprowadzić zajmujące zajęcia z niemalże każdego obszaru swojego zespołu przedmiotowego.


Również zwalniany ze służy z dniem 3 września 2021 roku Pan bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik całe swoje zawodowe życie poświecił Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Przez 30 służby poznawał jej tajemnice zarówno jako uczeń, pracownik dydaktyczny, osoba współkierująca i kreująca funkcjonowanie Wydziału Kształcenia Zawodowego, jak i zajmująca samodzielne stanowisko do spraw obronnych, bezpieczeństwa i higieny pracy (służby). Przez ostatnie dwa lata tworzył i aktualizował plany zabezpieczenia Szkoły przed rozwojem ognisk koronawirusa.  
W dokumentach opisujących przebieg jego służby odnotowano, że zajmował następujące stanowiska: technik, instruktor, starszy instruktor, wykładowca, starszy wykładowca, kierownik zespołu przedmiotowego, zastępca naczelnika wydziału, główny specjalista. Jego oddanie służbie było wielokrotnie dostrzegane przez przełożonych, czego symbolicznym wyrazem stały się liczne odznaczenia i wyróżnienia, wśród których znalazły się:    

 

  • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  
  • Brązowy Krzyż Zasługi  
  • Brązowa  i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej  
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę  


Od momentu wstąpienia do służby był profesjonalnym, nieustannie poszerzającym swój ratowniczy i dydaktyczny warsztat nauczycielem jednego z trzech wiodących w pożarniczym kształceniu obszarów, którym niewątpliwie jest wyposażenie techniczne. Łączenie pożarniczego kształcenia i doskonalenia zawodowego z techniczną edukacją na cywilnych uczelniach przyniosło doskonały efekt w postaci niepodważalnych kompetencji, wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza zakres niezbędny do realizacji zajęć na poziomie technika pożarnictwa. Kilkadziesiąt pokoleń strażaków miało więc okazję zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie, wzbogaconą o ciekawostki i doniesienia z międzynarodowych targów, konferencji i sympozjów okraszoną zagadnieniami opisywanymi na łamach zagranicznej literatury przedmiotu. Doświadczenie i zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych znalazło swoje odbicie także w postaci licznych zaproszeń do udziału w naukowych przedsięwzięciach, takich jak: projekty naukowo-badawcze, konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty tematyczne. Zaowocowały również udziałem w pracach komisji i zespołów odpowiedzialnych za tworzenie programów kształcenia, skryptów i pomocy dydaktycznych. Jego zawodowym konikiem stały się systemy i aparaty ochrony dróg oddechowych oraz układu oddechowego ratowników oraz sprzęt specjalistyczny. Prywatnie oddawał się wielu pasjom, wśród których jest między innymi zamiłowanie do motocykli.  
W uroczystości uczestniczyli wszyscy komendanci, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, a także liczne grono funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego nie mogli być z nami kadeci i słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Dowódcą uroczystości był Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztof Kłuś.  
W imieniu kadry Szkoły wyrazy podziękowań, uznania, refleksji i życzeń do zgromadzonych skierowali: mł.bryg. Marek Chwała, bryg. Rafał Czaja, mł.bryg. Łukasz Wolak oraz st.kpt. Tyberiusz Koniuch. Tradycyjnie swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami, refleksjami i planami na przyszłość podzieli się także bohaterowie dzisiejszego dnia: bryg. Adam Szymański i bryg. Zbigniew Wójcik.  


Obu funkcjonariuszom bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko co zrobili dla szkolnej i strażackiej społeczności, życzymy wszelkiej pomyślności na nowym odcinku bojowym pozasłużbowego życia.  

 Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk