1 września 2021 roku obfitował w wiele ważnych dla szkolnej społeczności wydarzeń.

Od samego rana, u bramy prowadzącej do placu wewnętrznego Szkoły, gromadziły się osoby, które po spełnieniu wymogów rekrutacji i naboru, zostały wpisane na listę słuchaczy rozpoczynających wraz z nowym rokiem szkolnym służbę kandydacką w Państwowej Straży Pożarnej. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne oraz realizując przyjęte zalecenia i procedury dotyczące reżimu sanitarnego, zanim mogły wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pobrać z magazynu mundurowego należne wyposażenie, wykazać musiały się dokumentami potwierdzającymi zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub poddać się testom na jego obecność.

Na inaugurującej rok szkolny 2021 / 2022 uroczystej zbiórce stawili się zarówno przedstawiciele kierownictwa i kadry dydaktycznej, awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnieni kadeci II kompanii, rozpoczynający naukę w SA PSP w Krakowie słuchacze XXXI turnusu kształcenia dziennego, jak i przyjmowany w szeregi funkcjonariuszy PSP dotychczasowy pracownik cywilny.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego oraz odczytania przez st.kpt. Piotra Nowaka skierowanego do nauczycieli i uczniów listu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Następnie głos zabrał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Dziękując kadrze za dotychczasową pracę, która w ubiegłym roku szkolnym w związku z trwającą pandemią wymagała szczególnego zaangażowania, poświęcenia i kreatywności, poprosił o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Zwrócił się także do kadetów i 90 nowych słuchaczy, wśród których są dwie panie. Gratulując osiągniętych w II semestrze wyników, gratulując dostania się do grona naszych uczniów, zachęcał i motywował do wykorzystania niebywałej szansy, jaką jest dwuletni pobyt w murach Szkoły, na zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności oraz rozwój osobistych zainteresowań i pasji.

Pamiętając o 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wszystkich zgromadzonych poprosił o uczczenie jej ofiar minutą ciszy.

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego stał się także sposobnością do wręczenia awansów i wyróżnień. Jako pierwszy awans na stopnień sekc. odebrał nauczyciel wychowania fizycznego sekc. Michał Szewczyk. Po nim stosowne dokumenty odebrali niżej wymienieni kadeci:

st.sekc. kdt Jacek Bartosiewicz

st.sekc. kdt Jakub Filipek

st.sekc. kdt Arkadiusz Głuc

st.sekc. kdt Jakub Jaroszek

st.sekc. kdt Bartosz Juszczyk

st.sekc. kdt Konrad Kucała

st.sekc. kdt Bartosz Lasia

st.sekc. kdt Bartosz Opałka

st.sekc. kdt Tomasz Pietraszko

st.sekc. kdt Paweł Serwatka

st.sekc. kdt Mateusz Wiśniowski

sekc. kdt Karol Cisowski

sekc. kdt Justyna Dytko

sekc. kdt Karol Jasica

sekc. kdt Hubert Kabacik

sekc. kdt Fabian Litwin

sekc. kdt Maciej Łyszczarz

sekc. kdt Grzegorz Modliński

sekc. kdt Karolina Penar

sekc. kdt Szymon Skowronek

sekc. kdt Jakub Szreder

st.str. kdt Arkadiusz Bachul

st.str. kdt Kacper Bloch

st.str. kdt Dominik Błasiak

st.str. kdt Robert Brzezinka

st.str. kdt Arkadiusz Buczakowski

st.str. kdt Marcin Cielibała

st.str. kdt Paweł Folta

st.str. kdt Patryk Kaczor

st.str. kdt Artur Kapera

st.str. kdt Małgorzata Kołodziej

st.str. kdt Dawid Kupczak

st.str. kdt Dawid Kupiec

st.str. kdt Marcin Łyjak

st.str. kdt Dominik Mietelski

st.str. kdt Konrad Nowak

st.str. kdt Tomasz Ostafin

st.str. kdt Michał Pazgan

st.str. kdt Mateusz Reszka

st.str. kdt Maciej Sawczuk

st.str. kdt Mateusz Sotor

st.str. kdt Maciej Spisacki

st.str. kdt Jakub Sroka

st.str. kdt Dawid Stetko

st.str. kdt Maciej Szychta

st.str. kdt Piotr Zaciera

st.str. kdt Mateusz Zarzycki

Na postawie zapisów Statutu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 27 kadetom nadano odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”, w tym 4 złote i 23 srebrne.

Ostatnim akcentem uroczystej zbiórki, którą poprowadził zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Tomasz Mucha, było złożenie ślubowania przez str. Grzegorza Dobrzyckiego. Zakładając strażacki mundur i wypowiadając słowa stosownej roty zobowiązał się on do: bycia ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, przestrzegania prawa, dyscypliny służbowej, wykonywania poleceń przełożonych, strzeżenia tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego jej imienia oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym, także nowym słuchaczkom, słuchaczom oraz funkcjonariuszowi gratulujemy osiągniętego sukcesu i etapu na strażackiej drodze. Zachęcamy do dalszego rozwoju i nauki. Życzymy satysfakcji z podjętych decyzji i wielu okazji do dumy z zaszczytu, jakim niewątpliwie jest bycie funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk