Dla uczczenia 60 -tej Rocznicy powstania Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz 46 -tej Rocznicy ukończenia Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie przez Absolwentów I Rocznika 1973 – 1975, w dniach 25 – 26 sierpnia 2021 roku miało miejsce w Szkole spotkanie koleżeńskie, które zaszczycił swą obecnością Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Marek Chwała.


Na Zjazd zostali zaproszeni byli wychowawcy i wykładowcy Szkoły Chorążych Pożarnictwa: Jan Kielin, Andrzej Pozierak, Andrzej Jaskuła, Adam Banachowicz i Kazimierz Karczewski.


Spotkanie przygotował zespół organizacyjny w składzie: Zygmunt Czarnota, Adam Jamka, Bogdan Majda i Marian Rynek.
Nadzór merytoryczny nad organizacją Zjazdu sprawował Adam Banachowicz – Prezes Szkolnego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.


Spotkanie w dniu 25 sierpnia zainaugurowała Msza Święta w intencji zmarłych Absolwentów I Rocznika oraz byłych pracowników Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którą koncelebrował Krajowy Kapelan Strażaków RP  st. bryg. dr Jan Krynicki oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie mgr Stanisław Puzyniak.


W dniu 26 sierpnia na auli kinowej Szkoły odbyło się spotkanie uczestników Zjazdu z Komendantem Szkoły mł. bryg. mgr inż. Markiem Chwałą, który przedstawił obecną działalność dydaktyczno - wychowawczą i operacyjną placówki oraz zapoznał zebranych z zamierzeniami na dalsze lata. Na koniec spotkania Komendant Szkoły złożył Absolwentom życzenia i wręczył symbolizujące Szkołę upominki.


W dalszej części pobytu nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, zapoznanie ze sprzętem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz wyposażeniem hali sportowej. Oprowadzającym po obiekcie i udzielającym wszelkich informacji był st. kpt. Piotr Nowak.

W następnej części spotkania nastąpił wyjazd grupy na poligon szkoleniowy do Kościelca, gdzie uczestnicy zostali zapoznani ze sprzętem oraz specyfiką ćwiczeń praktycznych na tym obiekcie. A na koniec grupa została poczęstowana kiełbasą z rożna.


W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni Absolwenci :
Adamczyk Andrzej, Adamski Witold, Bartoń Paweł, Berkasiuk Stanisław, Bobyla Henryk, Cieślak Waldemar, Czarnota Zygmunt, Fatyga Zbigniew, Głowacz Zbigniew,   Grądzki Daniel, Gręda Wiesław, Jamka Adam,Klimiuk Grzegorz, Kowalczyk Witold,  Kozorys Janusz, Litewka Jan, Majda Bogdan, Maleszyk Karol, Pieńko  Piotr,  Piotrowski  Marian, Przysucha Andrzej, Rynek Marian, Sawa Jan, Serafin Zbigniew,  Sokołowski Jan, Trzebski Jerzy, Wójcik Andrzej, Todorski Stefan.

 

 

Tekst: Adam Banachowicz    
Zdjęcia: Robert Kruk