Pierwsza część przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla słuchaczy XXXI turnusu kształcenia dziennego, którzy 1 września 2021 rozpoczęli naukę w SA PSP w Krakowie, zorganizowana została w formie zgrupowania unitarnego na terenie naszego poligonu.

Zakwaterowanie w surowych warunkach, napięty porządek dnia, intensywne zajęcia praktyczne, częściowa izolacja od rodziny oraz zdobyczy techniki mają na celu wdrożenie uczniów w szkolny rytm życia, poznanie zasad i regulaminów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegu służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, ceremoniału pożarniczego i musztry.

Zmiana trybu życia – począwszy od wczesnych pobudek, przez zaprawy poranne, apele, zbiórki, alarmy, regularne żywienie w wyznaczonych porach, konieczność samodzielnego dbania o właściwych wygląd otrzymanych elementów umundurowania, udział w zajęciach lekcyjnych, doskonalących i pracach gospodarczych, a także niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania poligonu pełnienie wart i służb – na wyznaczonej w rozkładzie dnia ciszy nocnej kończąc, wymagają większego niż dotychczas wysiłku fizycznego i dyscypliny ale pomimo swej pozornej uciążliwości przynoszą także szereg korzyści. Za najważniejsze uznać należy kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz odpowiedzialności za członków grupy.

Zgrupowanie poligonowe, którego istotną częścią jest także przygotowanie słuchaczy do zaplanowanego na koniec października uroczystego ślubowania, zakończy się 1 października br., a całość przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pozwalającego na udział w działaniach ratowniczych, wraz z zaliczeniami i egzaminami semestralnymi zaplanowanymi na drugi tydzień przyszłego roku.

Słuchaczkom i słuchaczom I kompanii życzymy wytrwałości i dobrych warunków pogodowych, a rodzinom i bliskim cierpliwości w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie, ślubowanie i upragnioną przez wszystkich przepustkę.

Opracowanie:

 

 

mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

mł.bryg. Krzysztof Kłuś