Dla dużej grupy strażaków umieszczane na naszych sztandarach słowa: „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” lub „Bóg Honor Ojczyzna” nie są jedynie wyrazami tradycji, ale najgłębszego szacunku i uznania dla najwyższych życiowych wartości. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie także, w tak często obecnej w pożarniczym środowisku dewizie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Żeby być gotowym do poświęcenia i służby na rzecz drugiego człowieka, podążać z pomocą do osób, których życie, zdrowie, mienie lub środowisko znalazło się w bezpośrednim zagrożeniu, trzeba posiadać nie tyko odpowiedni sprzęt i umiejętności, ale nade wszystko właściwie ukształtowany system norm i zasad, zarówno etycznych, jaki i zawodowych.

Jednym z elementów pozwalających zatrzymać się na chwilę, podsumować swoje dotychczasowe wybory i decyzje, a także sposobnością do poszukania odpowiedzi na ważne życiowo pytania, jest organizowana od lat w czasie zgrupowania unitarnego Msza Święta. W tym roku, w sobotę 25 września 2021, w warunkach poligonowych odprawili ją: ks. st. bryg. dr Jan Krynicki – Kapelan Krajowy Strażaków oraz ks. mgr Marcin Bętkowski – Kapelan Kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Wzięli w niej udział także przedstawiciele kierownictwa Szkoły, a wśród nich: Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała i Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych (dowódca zgrupowania) mł.bryg. Krzysztof Kłuś.

Fizycznie w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyło także 89 słuchaczy XXXI turnusu kształcenia dziennego, 7 kadetów z kompanii II, a dzięki prowadzonej online transmisji obserwowało je pond 650 obiorców końcowych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Krzysztof Kłuś, archiwum SA PSP w Krakowie