W dniach 29-30 września 2021 roku odbyły się drugie już w tym roku ćwiczenia kompanii szkolnej „KRAKÓW” centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tym razem puntem koncentracji zadysponowanych w trybie alarmowym sił i środków był teren poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w miejscowości Kościelec. Zgodnie z dyspozycją na miejsce udało się 30 ratowników, dowódcy, kierowcy oraz kontenery K-3 i K-4. Zanim przystąpiono do działań, pod czujnym okiem obserwatorów i rozjemców, dokonano sprawdzenia, czy wszyscy biorący udział w epizodzie posiadają przy sobie stosowne dokumenty, w tym legitymacje służbowe, dowody osobiste i uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Przeprowadzona została również kontrola zabranego na miejsce potencjalnego zdarzenia wyposażenia osobistego, wśród którego znaleźć powinny się umożliwiające udział w długotrwałym działaniu elementy takie, jak: ubranie koszarowe, ubranie specjalne, uzbrojenie osobiste, rękawice, buty specjalne, buty specjalne gumowe, buty koszarowe, zmiana bielizny, przybory toaletowe, kurtka zimowa/przeciwdeszczowa itp.


Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii szkolnej „Kraków” do realizacji przewidzianych w stosownych aktach prawnych i rozkazach zadań. Szczególną uwagę zwrócono na znajomość zasad alarmowania, osiąganych czasów reakcji oraz sprawność i jakość podejmowanych czynności.


Na podstawie otrzymanej dyspozycji ratownicy mieli za zadanie przygotowanie kompletnego obozowiska dla 60 osób, do czego wykorzystano 6 namiotów pneumatycznych oraz znajdujące się na kontenerach wyposażenie: łóżka, krzesła, stoły, materace, śpiwory, nagrzewnice, niezbędne elementy oświetlenia oraz zapewniające bezpieczeństwo: gaśnice i zasilane bateryjnie czujki tlenku węgla.


Drugim elementem ćwiczeń było doskonalenie technik budowania, podwyższania, wzmacniania i doraźnego zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem napełnianych różnymi metodami worków z piaskiem.
 W ramach zajęć doskonalących, z zasadami funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego, wyposażeniem kontenerów, zadaniami osób funkcyjnych, problemami organizacji wyżywienia i wykorzystania dziennych racji żywnościowych zapoznali się, przebywający na zgrupowaniu unitarnym, słuchacze XXXI turnusu kształcenia.


Po zakończeniu trwającego kilkanaście godzin założenia dokonano syntetycznego posumowania i sformułowania wstępnych wniosków, które zostaną następczo zebrane, opisane i przekazane kierownictwu Szkoły i osobom wyznaczanym do pełnienia funkcji dowódczych.


Pomysłodawcą, głównym organizatorem i kierownikiem ćwiczeń był Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.byrg. Krzysztof Kłuś, a przebywającą na poligonie kadrę i kadetów odwiedzili: Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała  oraz jego zastępca bryg. Rafał Czaja.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 29-30 września 2021 roku odbyły się drugie już w tym roku ćwiczenia kompanii szkolnej „KRAKÓW” centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tym razem puntem koncentracji zadysponowanych w trybie alarmowym sił i środków był teren poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w miejscowości Kościelec. Zgodnie z dyspozycją na miejsce udało się 30 ratowników, dowódcy, kierowcy oraz kontenery K-3 i K-4. Zanim przystąpiono do działań, pod czujnym okiem obserwatorów i rozjemców, dokonano sprawdzenia, czy wszyscy biorący udział w epizodzie posiadają przy sobie stosowne dokumenty, w tym legitymacje służbowe, dowody osobiste i uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Przeprowadzona została również kontrola zabranego na miejsce potencjalnego zdarzenia wyposażenia osobistego, wśród którego znaleźć powinny się umożliwiające udział w długotrwałym działaniu elementy takie, jak: ubranie koszarowe, ubranie specjalne, uzbrojenie osobiste, rękawice, buty specjalne, buty specjalne gumowe, buty koszarowe, zmiana bielizny, przybory toaletowe, kurtka zimowa/przeciwdeszczowa itp.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii szkolnej „Kraków” do realizacji przewidzianych w stosownych aktach prawnych i rozkazach zadań. Szczególną uwagę zwrócono na znajomość zasad alarmowania, osiąganych czasów reakcji oraz sprawność i jakość podejmowanych czynności.

Na podstawie otrzymanej dyspozycji ratownicy mieli za zadanie przygotowanie kompletnego obozowiska dla 60 osób, do czego wykorzystano 6 namiotów pneumatycznych oraz znajdujące się na kontenerach wyposażenie: łóżka, krzesła, stoły, materace, śpiwory, nagrzewnice, niezbędne elementy oświetlenia oraz zapewniające bezpieczeństwo: gaśnice i zasilane bateryjnie czujki tlenku węgla.

Drugim elementem ćwiczeń było doskonalenie technik budowania, podwyższania, wzmacniania i doraźnego zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem napełnianych różnymi metodami worków z piaskiem.

W ramach zajęć doskonalących, z zasadami funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego, wyposażeniem kontenerów, zadaniami osób funkcyjnych, problemami organizacji wyżywienia i wykorzystania dziennych racji żywnościowych zapoznali się, przebywający na zgrupowaniu unitarnym, słuchacze XXXI turnusu kształcenia.

Po zakończeniu trwającego kilkanaście godzin założenia dokonano syntetycznego posumowania i sformułowania wstępnych wniosków, które zostaną następczo zebrane, opisane i przekazane kierownictwu Szkoły i osobom wyznaczanym do pełnienia funkcji dowódczych.

Pomysłodawcą, głównym organizatorem i kierownikiem ćwiczeń był Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.byrg. Krzysztof Kłuś, a przebywającą na poligonie kadrę i kadetów odwiedzili: Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała oraz jego zastępca bryg. Rafał Czaja.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk