W ramach intensywnych przygotowań do zaplanowanej na 25-26 listopada 2021 roku Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, której Szkoła jest współorganizatorem, przeprowadzono szereg ćwiczeń z obszaru taktyk: działań ratowniczych i zwalczania pożarów. Realizowane z wykorzystaniem elementów pozoracji i środków dydaktycznych zajęcia pozwoliły na uzyskanie wysokiego stopnia odwzorowania warunków, jakie towarzyszyć mogą zagrożeniom powodziowym ipożarowym. Kolejno następujące po sobie czynności ratownicze stanowiły, nie tylko element praktycznej nauki zawodu kadetów XXX turnusu kształcenia dziennego, stały się także okazją do przygotowania materiału filmowego, którego fragmenty wykorzystane zostaną w czasie konferencji i opracowywania materiałów edukacyjnych.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że obiekty zabytkowe i muzealia otoczone powinny być szczególną troską i dbałością w zakresie zabezpieczenia, przewidywania, planowania i stwarzania odpowiednich warunków do realizowania potencjalnych działań ratowniczych. W chwili wystąpienia zagrożenia istotnym jest nie tylko wczesne wykrywanie i alarmowanie, podjęcie ewentualnej interwencji przez świadków zdarzenia, profesjonalne działanie ratownicze, ale także dbałość o odpowiednie zabezpieczenie ewakuowanych, w stosownej do ich wartości materialnej i niematerialnej kolejności, dóbr.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Michałowi Pawelec - kustoszowi Dworku Jana Matejki w Krakowie (Krzesławicach), za ogromną pomoc, otwarcie, wyrozumiałość i wsparcie w realizacji ćwiczeń oraz przygotowania w dniach 1 i 4 października 2021 roku materiału filmowego.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można TUTAJ

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk