Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC, pn. „Szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji”, którego głównym celem było przedstawienie prowadzonych przez polską Policję działań i nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a które mogą być wykorzystywane przez gruzińską Policję w jej codziennej służbie.

Delegacja gruzińskich policjantów i strażaków w dniach 6 i 7 października 2021 roku wzięła udział w ćwiczeniach przeprowadzonych na terenie naszego poligonu. Ich celem było przybliżenie aspektów współdziałania Policji i Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzenia drogowego i stanowiły swojego rodzaju podsumowanie bogatego programu szkolenia, w którym znalazły się takie zagadnienia, jak:

  • bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem urządzenia AED,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Podstawowe przepisy dotyczące ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Omówienie działań profilaktyczno – edukacyjnych, nadzorczo – kontrolnych i inżynieryjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach,
  • podstawy prawne związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego. Oględziny oraz postępowanie na miejscu tego zdarzenia,
  • wykorzystanie współczesnych urządzeń oraz programów podczas likwidacji zdarzenia drogowego, program komputerowy PLAN.

W czasie przeprowadzonych pod okiem zastępcy dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Macieja Słodowskiego ćwiczeń, gruzińscy funkcjonariusze zapoznali się z technikami wykonywania dostępu do uwięzionych w pojazdach osób, ich uwalniania, technikami i wskazaniami do ewakuacji poszkodowanych z pojazdu przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, a także możliwym do wykonania na miejscu zdarzenia zakresem kwalifikowanej pierwszej pomocy będącej trzonem medycznych działań ratowniczych.

Wykładowcami i instruktorami byli także wiodący przedstawiciele zespołu przedmiotowego Taktyka Działań Ratowniczych: st.kpt. Antoni Krejpcio, st.kpt. Łukasz Kalandyk oraz st.asp. Mariusz Długosz.

 

 

Opracowanie (na podstawie informacji udostępnionej przez Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie): mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: sierż. szt. Krzysztof Pacud