Od początku roku szkolnego 2021/2022 do chwili połowy listopada 2021 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych zrealizował 14 przedsięwzięć szkoleniowych, w tym 11 edycji szkoleń specjalistycznych i warsztatów z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz ratownictwa wysokościowego. Ponadto pracownicy wydziału zorganizowali i przeprowadził dwie sesje egzaminów zespołów ratowniczych z psami oraz wspólnie z KW PSP we Wrocławiu- centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych.

We wszystkich tych zadaniach wzięło udział 485 ratowników ze specjalistycznych grup ratowniczych PSP z terenu całego kraju, jak również przedstawiciele szkół i ośrodków szkolenia PSP oraz podmiotów skupionych wokół KSRG.

Wśród przedsięwzięć szkoleniowych znalazły się:

  • Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR – 31 uczestników (2 edycje),
  • Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych – 40 uczestników (2 edycje),
  • Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych – 32 uczestników (2 edycje),
  • Szkolenie przewodników psów ratowniczych – 30 uczestników (1 edycja),
  • Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych – 8 uczestników (1 edycja),
  • Szkolenie specjalistyczne ratowników wysokościowych – 12 uczestników ( 1 edycja),
  • Warsztaty metodyczno-tematyczne z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym – 12 uczestników (1 edycja),
  • Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne dla instruktorów psów ratowniczych – 12 uczestników ( 1 edycja),
  • Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych we Wrocławiu – 75 uczestników (1 edycja),
  • Egzaminy zespołów ratowniczych z psami – 233 zespoły (2 sesje).

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. R. Kłębczyk, bryg. T. Traciłowski, st. str. J.Pulit