W ramach realizacji zawartych w szkolnym planie pracy zadań edukacyjnych, 17 listopada 2021 roku, w obiektach hali sportowej odbył się trwający 120 minut egzamin końcowy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO.04, to jest - zarządzanie działaniami ratowniczymi. Przystąpiło do niego łączenie 167 osób, w tym 6 słuchaczy spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu pozytywnych ocen uczestnicy egzaminu staną się kolejną grupą naszych absolwentów i osób mogących przystąpić do zaplanowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na przełom maja i czerwca 2022 roku egzaminów zawodowych (23-28.05.2022 część pisemna, część praktyczna 01.06.2022). Przyjęta przez nas formuła zakończenia tego etapu kształcenia – polegająca na rozwiązaniu zadania w oparciu o zasady i procedury obowiązujące na egzaminie państwowym – jest oczywistą wartością dodaną, gdyż może być potraktowana jako egzamin próbny.

Wszystkim zdającym życzymy uzyskania satysfakcjonujących wyników, dla tych którym ewentualnie „powinie się noga” mamy przygotowany termin poprawkowy. Jesteśmy przekonani, że Państwa ciężka praca i dotychczasowe doświadczenie zawodowe już niedługo pozwolą na uzyskanie tytułu technik pożarnictwa, co zaowocuje licznymi awansami w stopniach i stanowiskach służbowych, czego już dzisiaj życzymy.

Po zaplanowanym na 26 listopada br. formalnym zakończeniu bieżącego KKZ, już trzy dni później ruszy kolejna jego odsłona. Tym razem na prowadzone z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość oraz w obiektach Szkoły zajęcia stawią się słuchacze XXXIX turnusu. Zgodnie z zaleceniami Komendanta Głównego PSP będzie to pierwsza edycja, która pozwoli na ukończenie obu kwalifikacji (BPO.03 i BPO.04) w ciągu jednego roku szkolnego.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk