11.11.2021 Podziękowania od Wojewody Małopolskiego