Kolejny raz okazało się, że świąteczny czas dla kadetów naszej Szkoły to nie tyko okazja do odpoczynku od szkolnych obowiązków, ale także sposobność do czynienia i niesienia dobra. Tym razem przyjęła ona formę spontanicznych odwiedzin w jednej z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Towarzyszyła im krótka, ale za to bardzo praktyczna prelekcja dotycząca zawodu strażaka, profilaktyki oraz bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia oraz pokaz ratowniczego wyposażenia, które niemalże każdego dnia wykorzystywane jest przez nas w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, a to wszystko, z inicjatywy kdt. Pawła Serwatki i przy aktywnym udziale słuchaczy obu kompanii, wydarzyło wczesnym popołudniem 27 grudnia 2021 roku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt mł.ogn. Paweł Serwatka