Pomimo intensywnego okresu przygotowywań do egzaminów semestralnych, czasu sprzyjającego przedłużonym przepustkom i wyjazdom do rodzinnych domów 5 stycznia 2022 roku ponad 50 słuchaczy naszej Szkoły i jeden pracownik zdecydowało się wziąć czynny udział w akacji Honorowego Dawstwa Krwi. Pozytywny wynik badań laboratoryjnych i przeprowadzonej przez lekarza kwalifikacji do donacji pozwolił w zaledwie kilka godzin pozyskać blisko 21 litrów pełnej krwi!

Tym samym kolejny raz będący w służbie kandydackiej strażacy udowodnili, że bardzo poważanie i dosłownie traktują słowa ślubowania, które zobowiązują nas do bycia ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, a przecież być ofiarnym to przede wszystko dzielić się sobą z potrzebującymi.

Dziękujemy pracownikom zespołu wyjazdowego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za przyjęcie naszego zaproszenia, stworzenie niezwykle miłej atmosfery i merytoryczne odpowiedzi na zadawane przez nas pytania.

Na szczególne podziękowania zasługuje także inicjator i główny organizator akcji kdt Bartosz Lasia, który swoim entuzjazmem i charyzmą zachęcić do charytatywnej pracy także inne osoby, w tym słuchaczy I kompanii sł. Jakuba Srokę oraz sł. Karola Kostrzewę, którzy także podjęli się trudu fotograficznego udokumentowania tego wydarzenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: sł. Jakub Sroka, sł. Karol Kostrzewa