11.01.2022 Podsumowanie działalności JRG SA PSP za 2021 graf.1
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zabezpiecza rejon miasta i powiatu krakowskiego obejmujący w całości Dzielnice XVI i XVII oraz część Dzielnic XIV i XVIII.


W 2021 roku w rejonie działania JRG SA PSP w Krakowie miało miejsce 2400 zdarzeń, w tym:
•    pożary: 214
•    miejscowe zagrożenia: 1981
•    alarmy fałszywe: 205.

11.01.2022 Podsumowanie działalności JRG SA PSP za 2021 graf. 2

Działania ratownicze prowadzone przez JRG SA PSP w Krakowie nie ograniczają się jedynie do własnego rejonu działania. W 2021 roku w rejonie wzajemnej pomocy interweniowano 58 razy, w tym były:
•    pożary: 24
•    miejscowe zagrożenia: 20
•    alarmy fałszywe: 13.

11.01.2022 Podsumowanie działalności JRG SA PSP za 2021 graf. 3
Opierając się na danych z lat poprzednich odnotowano wzrost liczby prowadzonych interwencji na własnym rejonie o 360 zdarzeń.

11.01.2022 Podsumowanie działalności JRG SA PSP za 2021 grf. 5
 
Działalność JRG SA to także udział w życiu lokalnej społeczności, w tym współpraca z radami dzielnic, stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, parafiami i innymi organizacjami lokalnymi. W ramach tej współpracy JRG SA przyjmuje wycieczki na terenie szkoły oraz bierze udział w różnych przedsięwzięciach na terenie miasta.


Niestety na liczbę i zakres ubiegłorocznych działań prewencyjnych i profilaktycznych negatywny wpływ miała pandemia koronawirusa. Mimo obowiązujących okresowo ograniczeń i obostrzeń udało się zrealizować 26 aktywności. Wzięło w nich udział łącznie 593 dzieci oraz 116 osób dorosłych. Ponadto odnotowano udział w 5 piknikach związanych min. z rozpoczęciem wakacji, zakończeniem wakacji, bezpieczeństwem nad wodą oraz w ramach urozmaicenia festynów poprzez udział strażaków w pokazach sprzętu ratowniczego i umiejętności. Dodatkowo  podczas prowadzenia 35 próbnych ewakuacji na terenie placówek edukacyjnych w ramach krótkiego podsumowania poruszano zagadnienia bezpieczeństwa związanego z ochroną przeciwpożarową.


Skuteczne i samodzielne działania w przydzielonym rejonie operacyjnym to  wielka zasługa dowódców, ratowników – kierowców oraz kadetów pełniących służbę w JRG SA. Podziękowania należą się również  ludziom wspierającym jednostkę merytorycznie jak i finansowo.  

 

 

Opracowanie: st.kpt. Michał Gąska