26 lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się uroczysty apel, na którym miało miejsce pożegnanie naszych kolegów przechodzących na zaopatrzenie emerytalne.


st. ogn. Danuta Kania pełniła służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie od dnia 1 sierpnia 1986 r. na stanowisku starszy technik. Przez okres wieloletniej służby w Wydziale Kwatermistrzowskim zajmowała się gospodarka materiałów- techniczną, gdzie prowadziła dokumentację gospodarki magazynowej i ksiąg ewidencyjnych. Od 2007 r. st. ogn. Danuta Kania została przeniesiona do Wydziały Finansowego, gdzie również zajmowała się gospodarka magazynową i prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także sporządzaniem kwartalnych sprawozdań w zakresie otrzymywanych darowizn rzeczowych i pieniężnych oraz rozliczaniem inwentaryzacji. St. ogn. Danuta Kania była pracownikiem obowiązkowym, zdyscyplinowanym i bardzo skromnym. Swoje zadania wykonywał sumiennie i z dużym zaangażowaniem. Za nienaganną służbę została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

asp. sztab. Marian Dyląg służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 16 października 1984 r. Przez okres 28 letniej służby pełnił funkcje zarówno wykonawcze jak i dowódcze w pionie kwatermistrzowskim, w dziale żywienia, gdzie zajmował kolejno stanowiska: starszy technik instruktor, inspektor, starszy inspektor, a od 1998 r. kierownik działu. Przez wszystkie lata zajmował się organizowaniem procesu żywienia zbiorowego w koszarach, na poligonach podczas długotrwałych akcji ratowniczych i ćwiczeń terenowych. Stworzył doskonały zespół pracowników i wypromował szkolną kuchnię, tak że nie od dziś uchodzi za najlepszą w resorcie. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada ogromną wiedzę zawodową jak również wysokie kwalifikacje i biegłą znajomość przepisów niezbędnych do realizacji zadań. Jest ceniony za profesjonalizm i umiejętności organizacyjne. To funkcjonariusz wzorowy i sumienny, posiadający nienaganny przebieg służby i cieszący się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych.

st. kpt. Marek Piątek pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie od 1988 r. W trakcie służby zajmował stanowiska: szef zmiany, dowódca sekcji, dowódca zmiany, zastępca dowódcy kompanii szkolnej, wykładowca, starszy wykładowca, kierownik zespołu przedmiotowego. W początkowym okresie służby istotną część obowiązków  st. kpt. Marka Piątka stanowiło wykonywanie czynności operacyjno – technicznych, polegających na czynnym, bezpośrednim udziale w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Od roku 2002 zakres jego obowiązków uległ zmianie. Jako zastępca dowódcy kompanii szkolnej w latach 2002- 2004 był odpowiedzialny za wyszkolenie i pobyt słuchaczy i kadetów na terenie Szkoły. Lata późniejsze to również praca dydaktyczno- wychowawcza, był wykładowcą przedmiotów zawodowych takich jak Taktyka Działań Gaśniczych. Od 2009 r. st. kpt. Marek Piątek zatrudniony był na stanowisku kierownik zespołu przedmiotowego. Istotą tej pracy było organizowanie procesu dydaktycznego, nadzoru pedagogicznego i osobiste prowadzenie zajęć dydaktycznych. Pan st. kpt. Marek Piątek przez wszystkie lata swojej nienagannej służby dał się poznać jako osoba sumienna, zdyscyplinowana, ciesząca się ogromnym autorytetem wśród współpracowników oraz w pełni odpowiedzialna za powierzane jej zadania służbowe. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany między innymi: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa , Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Opracowanie: st. str. Gabriela Kaczor
Foto: kdt Marcin Janik