Pracownicy i słuchacze Szkoły wielokrotnie udowodnili już, że powołanie do ratowania ludzkiego zdrowia i życia ma dla nich wymiar zdecydowanie szerszy, niż ograniczanie się do udziału w działaniach ratowniczych. Nie oznacza to jednak, że do niesienia przez nich dobra, do dzielenia się, tym razem bardzo dosłownie, sobą możemy się przyzwyczaić, nie zauważać i nie doceniać tak ważnych czynów i gestów. Podążając za hasłem: „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni nas w dobro” – 9 maja 2022 roku – 22 kadetów obu kompanii przybyło do mieszczącego się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Terenowego Oddziału Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Po przeprowadzeniu procedur medycznej kwalifikacji i donacji rezerwy bezcennego i niezastąpionego wciąż w wielu krytycznych sytuacjach leku, zwiększyły się o kolejne 9 litrów!

W związku z tym, że do końca nauki w murach naszej Szkoły słuchaczy IV semestru pozostało już niewiele ponad 6 tygodni, w tym 2 spędzone na praktykach zawodowych w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, mamy świadomość, że nie będą już więcej jako kadeci uczestniczyć w kolejnych edycjach akcji krwiodawstwa. Chcielibyśmy więc w sposób szczególny bardzo serdecznie podziękować im za ten niezwykły dar, za chęć i gotowość do poświęcenia, za zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka, za tak imponującą mobilizację, za wytrwałość, za przyczynienie się do uratowania wielu anonimowych osób, a także za tak godne reprezentowanie strażackiego środowiska.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne słuchaczy SA PSP w Krakowie