W cieniu medialnych doniesień dotyczących toczących się egzaminów maturalnych, zgodnie z przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramem, 11 maja 2022 roku w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa rozpoczęła się seria egzaminów zawodowych. W naszej Szkole oznacza to szczególnie intensywny, bo częściowo pokrywający się z okresem egzaminów semestralnych, czas weryfikacji poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności. Jako pierwsi z częścią pisemną zmagać się będą kadeci XXXI turnusu kształcenia dziennego. Przez kolejne 3 dni zasiadać będą przed monitorami komputerów i za pomocą specjalnie przygotowanej platformy teleinformatycznej rozwiązywać przygotowane dla nich zadania. Opierając się na podstawie programowej założyć należy, że będą dotyczyły one obszaru wykonywania działań ratowniczych. Część praktyczna z tego zakresu odbędzie się już w formie wykonania na stanowiskach poligonowych.

Natomiast między 23 a 28 maja br. z zadaniami teoretycznymi zmierzą się kadeci II kompanii oraz słuchacze dwóch turnusów kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dla których część praktyczna z kwalifikacji BPO.04 (zarządzanie działaniami ratowniczymi) odbędzie się w formie pisemnej 1 czerwca 2022 roku.

Wszystkim egzaminowanym życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, które zgodnie z kalendarzem przygotowanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłoszone zostaną 22 czerwca br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk