W dniach 9-13 oraz 23-27 maja 2022 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, przeprowadzone zostały dwie edycje „Szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących”.


Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej.
W szkoleniach, realizowanych zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach, jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, wzięło udział łącznie 38 ratowników.

Tegoroczne edycje kursu były dla nas jubileuszowe, ponieważ to już 20 lat realizacji szkoleń z zakresu ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybkopłynących prowadzonych w Nowym Sączu. Zaczynaliśmy od systemu warsztatów, które przekształciły się w szkolenie specjalistyczne realizowane według programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP.  Przez ten okres przeszkolonych zostało około 1000 ratowników Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy innych służb, między innym Straży Granicznej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także ratowników z innych krajów.

 

 

Opracowanie: mł. asp. Marduła Przemysław
Zdjęcia: Archiwum WSSGR