1 czerwca 2022 roku, łącznie 423 słuchaczy - XXX turnusu kształcenia dziennego oraz XXXVIII i XXXIX turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - przystąpiło do praktycznej części egzaminu z kwalifikacji BPO 04 – zarządzanie działaniami ratowniczymi. Ze względu na to, że w naszej hali sportowej wciąż gościmy uchodźców z Ukrainy, a także z uwagi rekordową liczbę zdających, wieńczący pożarniczą edukację i pozwalający następczo na uzyskanie tytułu technik pożarnictwa egzamin, przeprowadzony został w obiektach dwóch zaprzyjaźnionych szkół. Pomimo tego, że jego nazwa sugeruje wykonywanie jakiejś czynności, w rzeczywistości polegał on na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszu. Na jego wykonanie przeznaczonych zostało 120 minut, a efekty ocenione zostaną przez zewnętrznych egzaminatorów. Takie rozwiązanie, w połączeniu z anonimizacją arkuszy i stosowaniem jednolitych wymagań oraz kryteriów oceniania (tzw. klucza), umożliwia osiągnięcie porównywalnej, a co nie mniej istotne - obiektywnej, oceny poziomu osiągnięć osoby zdającej. Do uznania tej części egzaminu za zdany niezbędne jest osiągnięcie co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Na poznanie efektów swoich prac zdający poczekać będą musieli do 22 czerwca br., gdyż jak wynika z tegorocznego harmonogramu CKE, to właśnie tego dnia nastąpi oficjalne ich ogłoszenie, a dwa dni później odbędzie się przekazanie szkołom certyfikatów kwalifikacji i dyplomów zawodowych.

Trzymając kciuki za pozytywne podsumowanie nauki w naszej Szkole już dzisiaj zapraszamy wszystkich na uroczystą promocję, która z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, odbędzie się wyjątkowo w przepięknej scenerii krakowskiego Rynku Głównego już 2 lipca 2022 roku.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Artur Luzar, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk