29 czerwca 2022 roku Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie odwiedził Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan dr Przemysław Ligenza. Nasz gość, jako były szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciel głównego ogniwa polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - prowadzącego między innymi ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - doskonale orientuje się w sposobie organizacji i funkcjonowania podmiotów ratowniczych. Tym razem, dzięki spotkaniu z Komendantem Szkoły bryg. Markiem Chwałą, mógł ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę z obszaru funkcjonowania edukacji prowadzonej na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Spotkanie było także sposobnością do poznania naszych marzeń, planów i potrzeb w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej, w tym poligonowej oraz ciągłego uzupełniania i unowocześniania posiadanego taboru i wyposażenia ratowniczego, które wykorzystujemy nie tyko w procesie kształcenia, ale także dbania o wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości.

 

29.06.2022 Wizyta prezesa NFOŚ

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: Archiwum SA PSP w Krakowie