W 2022 roku obchodzony jest w całym kraju okrągły jubileusz Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji odbyło, odbywa i zapewne będzie jeszcze odbywać się wiele różnego rodzaju i poziomu organizacyjnego uroczystości i inicjatywy. W związku z tym, że szkoły pożarnicze stanowią ważny filar funkcjonowania całej formacji, a jej kadry w znacznym stopniu stanowią strażacy, także i my jesteśmy zapraszani na szereg wydarzeń, jesteśmy także ich pomysłodawcami i organizatorami. Do najważniejszych należy udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka, które miały miejsce w Warszawie 6 maja br. i bieg sztafetowy „30 km na 30-lecie PSP” rozegrany 26 maja 2022 roku na torze Automobilklubu Poznańskiego. W ubiegłym tygodniu gościliśmy uczestników VI edycji Charytatywnego Ultramaratonu Kolarskiego, którzy przejeżdżając w 3 dni dystans ponad 760 km dla uczczenia jubileuszu odwiedzili 30 jednostek organizacyjnych PSP, a pracownicy, kadeci i emeryci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie już w połowie lipca br. uczestniczyć będą w rowerowo-autobusowej pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie.

Ze względu na złożoność legislacyjno-organizacyjnego procesu wdrażania funkcjonowania nowej, zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji, a przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, formacji nie jest jednak łatwą odpowiedź na pytanie, kiedy powinniśmy obchodzić jej rzeczywisty jubileusz. Chronologicznie i historycznie istotnymi wydają się być następujące daty i wydarzenia:

- 4 sierpnia 1991 roku – uchwalenie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej)

- 1 stycznia 1992 roku – wejście w życie znacznej części zapisów w/w ustawy o PSP

- 30 czerwca 1992 roku – koniec zapisanego w 125 art. ustawy okresu 6 miesięcy, w którym ówczesny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a był nim były komendant Szkoły, śp. generał brygadier Feliks Dela, miał na zorganizowanie Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu nastąpiło także rozwiązywanie dotychczasowych jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Rekapitulując można więc uznać, że to właśnie dzisiaj 01 lipca 2022 roku przypada 30. rocznica funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, kadetkom i kadetom, strażaczkom i strażakom, a także osobom zatrudnionym na stanowiskach cywilnych, życzymy wszelkiej pomyślności na kolejne długie lata funkcjonowania naszej formacji, spełnienia zarówno na zawodowej, jak i osobistej, drodze życia. Satysfakcji z wykonywania tego niezwykłego ze wszech miar zawodu i misji!

Wątek jubileuszu zapewne wielokrotnie wybrzmi jutro (2 lipca br.) u podnóża Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, gdzie punktualnie w samo południe rozpocznie się uroczysta promocja tegorocznych absolwentów.

Poniżej zamieszczamy obraz trasy dzisiejszego - 30km biegu - którym jeden z naszych funkcjonariuszy, w ramach krzewienia sprawności fizycznej i utrzymywania kondycji, kreśląc na mapie naszego obszaru chronionego i terenów do niego przyległych „czerwoną trzydziestkę”, uczcił ten szczególny jubileusz.

 

01.07.2022 Trzydziestolecie Państwowej Straży Pożarnej trasa

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Obraz trasy – zrzut ekranu aplikacji Sport -Tracker prywatnego użytkownika