2 lipca 2022 roku na Placu przy Centrum Jana Pawła II przy ul. Totus Tuus 34 w Krakowie odbyła się uroczysta promocja słuchaczy XXX Turnusu kształcenia dziennego oraz XXXVIII i XXXIX Turnusu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zanim tegoroczni absolwenci otrzymali awanse na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z kierownictwem, kadrą Szkoły i bliskimi mogli uczestniczyć w dziękczynno-błagalnej mszy świętej odprawionej w ich intencji w wyjątkowej scenerii Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Przewodniczył jej ks. biskup Robert Chrząszcz, który w czasie homilii mówił o wadze właściwego formowania młodych ludzi do pełnienia wyjątkowej roli strażaka, budowaniu aspiracji, poczucia dumy i patriotyzmu.

W uroczystości, którą dowodził bryg. Tomasz Mucha, oprócz pododdziałów osób promowanych udział wzięła kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z pocztem sztandarowym, poczet flagowy oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. W samo południe rozpoczęło ją bicie dzwonów i odegrany na trąbce przez tegorocznego absolwenta naszej Szkoły hejnał mariacki.

Pomimo dnia wolnego od pracy, trwającego od tygodnia okresu wakacyjnego, na zaproszenie do udziału w jednym z najważniejszych w roku szkolnym naszych świąt odpowiedzieli liczni goście. Na trybunie honorowej, obok Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusza Przybyły, pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kierownicy jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej, służb, straży, formacji, urzędów, uczelni, szkół i różnego rodzaju zaprzyjaźnionych i wspierających nas w codziennym funkcjonowaniu instytucji.

Okolicznościowe przemówienia i wystąpienia, które jako pierwszy z racji roli gospodarza wygłosił Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała, obfitowały w wiele słów wdzięczności, podziękowań, gratulacji i życzeń. Z uwagi na przypadający w tym roku Jubileusz Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej, nie zabrakło w nich odniesień do historii i rozwoju polskiego pożarnictwa, zmiany charakteru zagrożeń, konieczności nieustannego rozwoju i doskonalenia strażaków, za które w znacznym stopniu odpowiada właśnie nasza Szkoła.

Jak zauważył w swoim wystąpieniu prymus Turnusu XXX kształcenia dziennego mł.asp. Jakub Filipek, wielu z bohaterów dzisiejszej uroczystości latami marzyło, by dostać się do Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, a następnie, by stać się jej absolwentem, zdobyć tytuł technika pożarnictwa i otrzymać awans na stopnień młodszego aspiranta, a w przypadku kadetów – otrzymać skierowanie do służby stałej w wymarzonej jednostce PSP. Dzisiaj, gdy te marzenia doczekały się spełnienia, gdy zakończył się pewien etap pobierania nauki nadszedł czas, by dzielić się tym doświadczeniem i jej owocami. Dzielić z poszkodowanymi i potrzebującymi pomocy, dzielić ze starszymi i młodszymi koleżankami i kolegami, dzielić z druhami – strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych, mnożyć otrzymane talenty, stawiać sobie kolejne cele i wyzwania.

Wśród tegorocznych 89 absolwentów kształcenia dziennego i 333 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym 15 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej) na podstawie wyrażonej stopniami oceny osiągnięć szkolnych na szczególne wyróżnienie zasłużyły osoby posiadające najwyższą średnią ocen:

Turnus XXX kształcenia dziennego:

mł.asp. Jakub Filipek – średnia 4,78

mł.asp. Justyna Dytko – średnia 4,72

mł.asp. Karolina Penar – średnia 4,67

Turnus XXXVIII KKZ:

mł.asp. Daria Lipińska z KM PSP Siedlce – średnia 4,50

mł.asp. Lidia Makuch z KG PSP – średnia 4,25

Pan Bogusław Wójcik z LSRG Kraków Airport – średnia 4,25

Turnus XXXIX KKZ:

mł.asp. Katarzyna Janus z KP PSP we Wschowie – średnia 4,42

mł.asp. Joanna Rostkowska z KP PSP w Bartoszycach – średnia 4,42

mł.asp. Kamila Buczyłowska z KP PSP w Kętrzynie – średnia 4,25

mł.asp. Tomasz Gierłowski z KP PSP w Węgrowie – średnia 4,25

mł.asp. Rafał Głowacki z KP PSP w Szczytnie – średnia 4,25

mł.asp. Karolina Romanowska z KP PSP w Piszu – średnia 4,25

Pamiętając o tym, że to nie certyfikaty, dyplomy, świadectwa, akty mianowania, opinie, stopnie i oceny ratują ludzkie zdrowie i życie, wszystkim promowanym dziękujemy za chęć nauki i pracy na rzecz Szkoły i społeczeństwa, gratulujemy osiągniętych wyników – nie często zdarza się przecież, że 100% przystępujących do egzaminów zawodowych osiąga pozytywny wynik.

Jak mawiał nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla polski misjonarz i były więzień obozów koncentracyjnych KL Dachau i Mauthausen-Gusen – Marian Żelazko: „Pomaganie innym to nie trud, to łaska”. Podążając za tym przesłaniem życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywania tak wyjątkowego zawodu, z pełnienia służby.

 

 prom22 01

prom22 03 2

 prom22 01

 prom22 01

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk